2 מלש"ח לעיצוב מרחבי למידה בבתי ספר

2 מלש"ח לעיצוב מרחבי למידה בבתי ספר

אגף החינוך נענה לקול קורא של משרד החינוך לעיצוב מרחבי למידה, הגיש בקשה בשם בתי ספר בעיר, וקיבל הרשאה בגובה 80 אלף שקלים לכל בית ספר

 

במסגרת קול קורא שפרסם משרד החינוך לעיצוב מרחבי למידה (כיתות 2021), זכתה עיריית חדרה בהרשאות תקציביות לעיצוב מרחבי למידה בבתי ספר בעיר בגובה 80 אלף שקל לכל אחד מבתי הספר. בסך הכל צפויות הרשאות בגובה של כ-1.5 מיליון שקלים, אשר ביחד עם השלמות תקציביות של העירייה, מדובר בעבודות להקמת מרחבי למידה במוסדות החינוך בעיר בגובה של כ-2 מיליון שקלים.

משרד החינוך, בהובלת מינהל הפיתוח, מקדם מהלכים באפיון ותכנון של המוסד החינוכי בהתאמה למאה ה-21. כחלק ממהלכים אלה נבנתה תוכנית לקידום מרחבי למידה חדשניים כחלק מהתפישה הפדגוגית, בהתאם לאסטרטגיות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכי למידה ייחודיים.

אגף החינוך של עיריית חדרה, בראשות מנהלת האגף סיגלית איציקוביץ, ריכז את נתוניהם של 22 בתי ספר, יסודיים, חטיבות ביניים ותיכוניים, אשר מילאו אחר דרישות הקול קורא, והגישה תיק עב כרס עלפי כל הפרמטרים הנדרשים. כל בית ספר פירט את תפישתו ועקרונות הפדגוגיה החדשנית בבית הספר ואת התאמת מרחב הלמידה לתפישה זו. בנוסף פורטו תוכנית פיתוח מקצועי הפועלת במוסד החינוכי, תיאור המרחב לפי העקרונות הפדגוגיים, וקריטריונים נוספים.

משרד החינוך אישר את תכנון מרחבי למידה ל-19 בתי ספר מתוך ה-22 שהוגשו. 14 מתוכם קיבלו הרשאה תקציבית, 5 בתי ספר נוספים אושרו על-ידי משרד החינוך, אך טרם התקבלו ההרשאות התקציביות עבורם. 3 בתי ספר יתקנו את בקשתם ויגישוה שוב.

בתי הספר שכבר התקבלו הרשאות תקציביות לגביהם: הדמוקרטי, אין רמון, ישיבת בני עקיבא, גבעול יסודי, גבעול על יסודי, הרב תחומי, חטיבת ביניים תחכמוני, יסודי תחכמוני, מבשרת ברוך, מדעים ויהדות על יסודי, פאר עם, צליל, קפלן, שובו.

בית ספר אילן רמון תכנן מרחב הלמידה המותאם לתפישה הפדגוגית של בית הספר. בית הספר פיתח ומיישם מודל "כיתת רמון",  מרחב למידה המאפשר למידה אוטונומית, פעילה ומעודדת חקר והתנסות.

בית הספר הדמוקרטי הגיש תכנון למרחב למידה המותאם לתפישה של בית הספר, לפיה זכות הבחירה אינה מתייחסת רק לבחירת נושא הלמידה אלא גם בחירה בצורת הלמידה. מרחב הלמידה תומך בפדגוגיה הדמוקרטית ויאפשר תנאים נוחים שעיקרם שקט ואפשרות ללמוד, התאמת הכיתה ללמידה רב גילאית, אפשרות ללמידה התנסותית ויצירתית, ועוד.

מרחב הלמידה בישיבת בני עקיבא מתוכנן להוות פלטפורמה להוראה פרטנית, למידה שיתופית, יזמות ויצירתיות. במתחם מתוכננים ארבעה מתחמים ללמידה מגוונת, שיאפשרו למידה בהרכבים שונים וייתנו מענה רגשי ומתחשב לשונות הלומדים.

בבית ספר גבעול תוכנן המרחב כחלל יזמות וחדשנות המותאם ללמידה למנעד רחב של ילדי בית הספר, בו ייחשפו הילדים באופן אישי לנושאים ותחומים שונים על פי בחירה.

גם תיכון גבעול הגיש בקשה למרחב למידה מבוססת עניין והתחדשות, עבור מגמת יזמות ומנהיגות בסביבה עסקית. המרחב יאפשר התכנסות קבוצתית למנחה הקבוצה וללומדים, במטרה לקיים למידה מותאמת לנושא הנלמד ולמיומנויות, בקבוצות או בלמידה עצמאית של חקר.

בית ספר מקיף למדעים ואמנויות הציג שלושה דגלים מרכזיים, חינוך לערכים, מוגנות ועידוד למצוינות, ותכנן מרחב למידה שיענה על תפיסת בית הספר לחדשנות, התקדמות, שילוב טכנולוגיה, למידה והוראה שיתופית.

חטיבת ביניים ממ"ד תחכמוני, הגישה תכנון למרחב למידה שיעודד למידה חווייתית ויצירתית מתוך התנסות, בחירה וחקר.

מרחב הלמידה של תחכמוני יסודי יותאם לעקרון הפרסונליות, סביבות למידה מותאמות אישית לתלמיד, כולל מרחבים טכנולוגיים וכן וירטואליים תומכי למידה אישית, ובנוסף מרחבים ליצירה, אמנות ומלאכה.

באולפנת בני עקיבא מבשרת ברוך תכננו מרחב למידה שיאפשר למידה ברמות למידה שונות, וכן מאפשר למידה בקבוצות קטנות או גדולות וכן למידה יחידנית, תוך שימוש בכלים של פיתוח והשבחת שפה, פרזנטציות ומעגלי שיח בכל תחומי הדעת.

במדעים ויהדות מוצע מרחב למידה עם פינות התכנסות מעוררות עניין, אפשרות מול שולחן, ישיבה בכורסאות לדיון, אמצעים טכנולוגיים ומקום שיעורר עניין לעידוד למידה והגעה למקומות חדשים.

בפאר עם מעודדים, מעבר ללמידה בכיתה במקצועות הליבה, גם חקרנות, אחריות אישיות וחופש בחירה בהתאם לחוזקות של כל תלמיד, במטרה להגיע למימוש עצמי ומצוינות אישית. במרחב הלמידה מתוכננים אזורים שונים לחוזקות שונות, מוסיקה, לוגיקה, מילים, חברותה, סביבה, התבוננות פנימה וכדומה. כל אזור יאפשר למידה מבוססת חוזקה, מאתגרת ומעשירה.

בית ספר צליל מתאפיין בייחודיות בתחום המוסיקה. מרחב הלמידה הייעודי יכלול עמדת מחשב שיאפשר גישה למקורות ידע במרחב הווירטואלי, שימוש באמצעי וידיאו ואודיו, מתחם שולחנות עגולים לעבודה בקבוצות, ספרייה וירטואלית למוסיקה, מערכת צליל הכוללת חיבור לעמדת רדיו בית סרי.

בית ספר קפלן שואף לפתח מרחב לעבודה בקבוצות, מרחב דיגיטלי כולל טאבלטים, מחשבים ומקרן. פינה ללמידה סנסו-מוטורית תוך שימוש בחומרים שונים, פינת משחקים ללמידה "אחרת", פינת רגיעה, פינת קשב לתלמידים בעלי לקויות למידה לפיתוח הבנת השמע באנגלית, מרחב ללמידה דיפרנצילית.

בית ספר שובו מתכנן מרחב למידה המאפשר למידה בהתאם לחוזקות שונות, למידה חקרנית, סקרנית ויזות, בסגנונות והרכבים שונים.

כאמור, משרד החינוך אישר את הבקשות האמורות ואף העביר לאגף החינוך הרשאות תקציביות עבורן. גם בקשותיהם של  בתי הספר מדעים ויהדות יסודי, השחף, גלים, ברנקו-וייס וניצנים, אושרו אך טרם התקבלו ההרשאות התקציביות להקמת מרחבי הלמידה בתחומם.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה