תימשך התקנת שערים ומצלמות בדרכים חקלאיות

תימשך התקנת שערים ומצלמות בדרכים חקלאיות

תימשך התקנת שערים ומצלמות בדרכים חקלאיות

הוועדה החקלאית המליצה להתקין עוד מצלמות ושערים בדרכים החקלאיות באזור חדרה, כדי להמשיך את מגמת הירידה במספר הפריצות

בישיבת הוועדה החקלאית של עיריית חדרה הוחלט להמשיך בהתקנת שערים ומצלמות בכניסות לשטחים החקלאיים בשטח השיפוט של העיר.

לדברי מזכיר הוועדה חיים חומרי, בעקבות התקנת שערים ומחסומים, וכן הצבת מצלמות ותאורה, ירד משמעותית מספר מקרי הגניבות באזור.

כזכור, במטרה למגר את תופעת הגניבות והפריצות לבתים, בעיקר בשכונות מזרח העיר, החלה עיריית חדרה לפני כשנה וחצי בהקמת שערים שיסגרו מעברים בשטחים החקלאיים. השערים מצוידים במצלמות, חלקם חשמליים, הוצבו בשטחים חקלאיים, כולל לאורך כביש 9 ומסביב לבית אליעזר, משם מנסים הפורצים להגיע דרך השטחים החקלאיים לאזורי מגורים.

חדרה מוקפת בשטחים חקלאיים רבים, חלקם מהווים חיץ יחיד בין שכונות העיר לבין כפרים ויישובים באזור. המעבר הקל מהיישובים הסמוכים היה אחד הגורמים לריבוי גניבות חקלאיות, ואף אפשר לפורצי בתים אשר ביצעו גניבות בבתי תושבים ונמלטו בקלות רבה בחזרה ליישוביהם.

לנוכח התלונות על פריצות, גניבות של תוצרת חקלאית וגניבות רכוש, בוצע מיפוי של הדרכים החקלאיות בשיתוף החקלאים ובתיאום המשטרה, והותקנו שערים למניעת מעבר אל חדרה וממנה. בנוסף שופרו הדרכים החקלאיות באמצעות קרצוף, וגם בכך תמשיך פעילות הוועדה.

יו"ר הוועדה מוטי דגני שיבח את העבודה המתבצעת והביע תמיכה בהמשך העשייה.

הוועדה החקלאית היא ועדת חובה המוקמת בכל עירייה שיש בתחומה לפחות 50 חקלאים או אדמה חקלאית בשטח של 1,000 דונם לפחות, ועל חבריה נמנים נציגי החקלאים.

תחומי העיסוק והאחריות של הוועדה כוללים ריכוז הכנת תוכניות עבודה שוטפות הנגזרות מתוכנית שנתית, ופיקוח על הביצוע; תיקון דרכים חקלאיות; טיפול במפגעים בשטחים חקלאיים; אחריות לנושא גיזום וכריתה לעצים מוגנים והקשר מול קק"ל, ותחומי אחריות נוספים.

בנוסף מפעיל הוועדה 4 ועדות משנה שהינן ועדות רשות: ועדת שמירה, ועדת תקציב וארנונה, ועדת דרכים וועדה לנושא מים.

המלצות הוועדה החקלאית בדבר המשך הצבת השערים והמצלמות הועלו לאישור במועצת העהגבלת רכבי לימוד נהיגה יר וזכו לרוב קולות חברי המועצה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה