תוכניות עבודה לדרך חדשה – יוצאי אתיופיה

תוכניות עבודה לדרך חדשה – יוצאי אתיופיה

במסגרת תוכנית "הדרך החדשה" הוצג מיפוי הצרכים של יוצאי אתיופיה והוכנו  תוכניות עבודה לשילובם המיטבי בעיר ובקהילה

 

תוכניות העבודה שהכינו הוועדות השונות בתוכנית "הדרך החדשה" לקידום יוצאי אתיופיה בחדרה, הוצגו בפני מנכ"ל העירייה יעקב זיגדון בישיבת עבודה מיוחדת.

כדי לאפשר עבודה מקצועית ומשותפת של הוועדות, התקיימו מפגשים מקצועיים בין-משרדיים שבמסגרתם נבנו קבוצות עבודה, מעין תתי ועדות, לניתוח ומיפוי צרכים ומענים, זיהוי סוגיות ובחירת כיווני שינוי, ויצירת שיתופי פעולה למקסום המענים ברשות. כל זאת שימש בסיס להכנת תוכניות עבודה עירוניות, אשר הוצגה כאמור בפני מנכ"ל העירייה.

התוכנית "דרך חדשה" היא בין-משרדית וכוללת את משרדי החינוך, הבריאות, הרווחה והשירותים החברתיים, הכלכלה והתעשייה, הביטחון, ביטחון פנים, ומשרד התרבות והספורט. התוכנית מפורטת וכוללת פעילויות רבות שנוסחו בהתאם למטרותיה ויעדיה.

בחדרה כ-6,500 יוצאי אתיופיה, ועיריית חדרה מקדמת את יישומה של התוכנית ההוליסטית שנועדה לשפר את שילובם בקהילה.

תוכניות העבודה הוצגו בישיבה רבת המשתתפים, שהוביל מנהל מוקד קליטה מוטי מברט, בהשתתפות נציגי אגפים, גופים וארגונים רלוונטיים ליישום התוכנית, כולל נציגים של משרדי ממשלה רלוונטיים. בקרב הכוחות המקומיים השתתפו מנהלת אגף הרווחה זיוה היימברג ואנשי מקצוע נוספים מאגפי הרווחה והחינוך, נציגי הקרן לפיתוח חדרה, עמותת "פנאי העיר", מנהלת מרכז הצעירים העירוני, מנהלי מרכזי פנאי, מתנ"ס גבעת אולגה, תוכנית "עיר ללא אלימות", תוכנית 360 (התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון), היחידה העירונית למאבק בסמים ואלכוהול, וגורמים נוספים.

בין הצרכים וההמלצות שהעלו קבוצות העבודה: תגבור לימודי ומרכזי למידה; תגבור המענים לנוער ונוער בסיכון; קידום תעסוקה למשפחות הצעירות, מישור התערבות שמאפשר השפעה אמתית על המצב; מענה של גישור והנגשה לתחומים השונים בעיקר בתחום החינוך; תגבור המענים להורים צעירים, נתון המשתקף במיפוי הצרכים; חיזוק דימוי עצמי ומסוגלות עצמית;

בניית תוכנית יישובית הנותנת מענה לצרכי הקהילה בהתאם למיפוי הצרכים.

עקרונות תוכנית "הדרך החדשה" הם החלפת תוכניות מבדלות בתוכניות ודרכי פעולה משלבות לקבוצות מוחלשות לצד קבוצות חזקות; צמצום פערים ועידוד מצוינות בכל תחומי החיים ובטווח גילאים רחב; סגירת פערים באמצעות מעקב מדידה ובקרה; הכרה בתרבות ובמורשת כחלק מהחברה הישראלית; מנגנון יישום ושותפות בין כלל המפעילים ביישוב.

במסגרת יישום התוכנית הוקמה בחדרה ועדה עליונה, בראשות מנכ"ל העירייה, המובילה את התכלול של כלל התוכניות בעיר, וכן מיפוי הצרכים והמענים היישוביים העומדים לרשות יוצאי אתיופיה, הכנת תוכנית יישובית, מעקב אחר יישום ועמידה ביעדים של התוכנית, מעקב מדידה ובקרה, ועוד, כל זאת כמובן בשילוב נציגי קהילה בוועדות השונות לקידום התוכנית.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה