ראש אגף למניעת קרינה: הייתי מוכן שנכדיי ילמדו בבית הספר החדש בשכונת הפארק

ראש אגף למניעת קרינה: הייתי מוכן שנכדיי ילמדו בבית הספר החדש בשכונת הפארק

בחוות דעת שהכין ראש אגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה, נקבע כי החשיפה בשטח המיועד לבית הספר נמוכה באופן משמעותי מהרמה המומלצת

עיריית חדרה שכרה את שירותיו של גוף המתמחה בבדיקת רמות קרינה, לבחינת ההשפעה של קו מתח גבוה בשכונת הפארק על השטח שבו צפוי להיבנות בית הספר בשכונה.

העירייה בחרה בשירותיו של גוף שבעבר כבר נשכר גם על-ידי תושבי השכונה, כך שממצאיו אמורים להיות מקובלים על כל הצדדים.

על מנת שבית הספר ייפתח בספטמבר 2019 בצורה הבטוחה והבטיחותית ביותר, ביצעה חברת החשמל לבקשת העירייה עבודות בעלות של כחצי מיליון שקלים להקטנת המרחקים בין מוליכי החשמל למרחקים דומים לאלה הקיימים בעמוד חשמל קומפקטי, ובכך ירדה בצורה משמעותית החשיפה לקרינה. כמו כן, מקו המתח הורחקו המיקומים המתוכננים של הכיתות ושל חצר בית הספר, במחיר של צמצום כיתות מ-18 ל-12 כיתות בלבד.

לאחר כל זאת בוצעה בדיקה נוספת, שממצאיה הוגשו לפרופ' סטיליאן גלברג, ראש האגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה, שהוא הגוף הנושא באחריות לתחומי הקרינה על פי החוק.

לאחר בחינת הממצאים הגיש פרופ' גלברג חוות דעת, לפיה בית הספר יהיה בטוח מפני קרינה.

לדברי פרופ' גלברג, לאחר שחברת החשמל ביצעה עבודות להפחתת החשיפה לקרינה באזור בית הספר, ירדה באופן ניכר החשיפה סביב הקו, וכיום רמת החשיפה שנמדדה נמוכה באופן משמעותי מהספים המומלצים.

המלצות המשרד להגנת הסביבה, בתיאום עם משרד הבריאות, הינה למנוע ככל הניתן חשיפות ממוצעות בכיתת לימוד העולות על 4 מילגאוס ביום עם צריכת חשמל שיא. ערכי רמות הקרינה שנמדדו בשכונת הפארק בתאריך 28 במרץ 2018, לאחר ביצוע העבודות של חברת החשמל, מעידים כי רמת החשיפה בכיתות לא תעלה על כ-2 מיליגאוס.

פרופ' גלברג מצהיר חד משמעית: "במקרים כאלה השאלה היחידה הרלוונטית מבחינתי היא האם אני הייתי רוצה שנכדיי יגיעו יום יום ולהרבה שעות לבית ספר זה. התשובה היא, במקרה זה, הינה בהחלט כן. אין ולא צפויות בכיתות בית הספר רמות קרינה גבוהות מן המומלץ על-ידי המשרד".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה