קול קורא למיזם השכרת אופניים בחדרה

קול קורא למיזם השכרת אופניים בחדרה

חברת "נחלים" פרסמה קול קורא להקמה והפעלה של מיזם המאפשר לתושבים לשכור אופניים ולהחזירם בתחנות עגינה שיוקמו ברחבי העיר

 

עיריית חדרה פרסמה באמצעות חברת "נחלים" לפיתוח תיירות בחדרה קול קורא לקבלת הצעות להקמה והפעלה של מיזם להשכרת אופניים ברחבי העיר.

הקול קורא מיועד לחברות בעלות ניסיון בתחום, ומטרת המיזם לתת פתרונות תחבורה ושירות לתושבי העיר בצורה בטוחה, זולה ויעילה ביותר.

בקול קורא מתבקשים גופים בעלי ידע וניסיון מוכחים בהקמה והפעלה של מיזמים להשכרת אופניים, וכן בעלי המיומנות המקצועית, הכישורים והמשאבים. בהצעותיהם יתבקשו הגופים להציג את מספר תחנות העגינה שבכוונתם להקים, מספר זוגות האופניים שיסופקו, סוגי האופניים (רגילות, חשמליות וכדומה), העמדת אפשרות למשתמשים להחזיר את האופניים לתחנות עגינה או החזרתם בדרכים אחרות, ונתונים רלוונטיים נוספים.

המציעים יציגו את הצעתם בפני חברי ועדה שתוקם. על המציע להיות בעל ידע ומומחיות הדרושים להקמת המיזם ומסוגל מכל בחינה לבצע את כל הדרישות והתחייבויות, כולל להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את המיזם, לעמוד בכל הדרישות הנדרשות על-פי התקן לצורך מתן שירות, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, אישורי מכון התקנים, ביטוח וכדומה.

היזם יספק את כל המתקנים, הציוד, החומרים והאמצעים האחרים כנדרש לצורך הפעלת המיזם בצורה הטובה והיעילה ביותר. היזם מתחייב כי הציוד לרבות האופניים אשר יושכרו לתושבי העיר יהיה ברמה גבוהה התואמת מיזמים דומים מסוג זה ברחבי הארץ.

הוועדה תנקד את ההצעות שיוגשו על סמך מדדים מפורטים, והמציע שיזכה בניקוד הגבוה ביותר יקבל את הזכות להפעיל את המיזם.

יצוין כי בשלב ראשון מדובר בפיילוט לתקופה של 12 חודשים, ולאחריה תיבחן האפשרות האם להמשיך את ההתקשרות לתקופה נוספת.

את מסמכי הקול קורא ניתן לקבל במשרדי "נחלים" החברה לפיתוח תיירות חדרה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה