ציון גבוה לאתר הוועדה המקומית

ציון גבוה לאתר הוועדה המקומית

ציון גבוה בשקיפות ושירותיות לוועדה המקומית

 

בבקרה ארצית שנערכה על אתרי האינטרנט של 126 ועדות מקומיות בישראל, עולה כי רק ועדות בודדות זכו לציון מעל 90, ביניהן חדרה עם ציון 95

 

חדרה ממשיכה להוביל בדירוגים הארציים בדירוג השקיפות. לאחר שאתר האינטרנט של העירייה זכה לציון 98 ודורגה במקום ה-2 בארץ, התבשרה העירייה השבוע על דירוג גבוה נוסף – של אתר האינטרנט של הוועדה המקומית – המוכיח כי היא פועלת בשקיפות מרבית.

בבקרה על אתרי אינטרנט של הוועדות המקומיות בישראל שעורך מינהל התכנון במשרד האוצר, זכה אתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה לציון הגבוה 95.

אתרי הוועדות המקומיות נבדקים באופן אחיד ושיטתי, על-פי דרישות חוק התכנון והבנייה ובהיבטים כלליים המבטאים שקיפות ושירותיות. בסך הכל נבדקו אתרים של 126 ועדות מקומיות רוכזו ונותחו ליצירת מדרג ארצי השוואתי.

כאמור, בדוח שהגיש מינהל התכנון למהנדס העיר אינג' נועם גרייף לסיכום שנת 2017, עולה כי האתר של הוועדה המקומית חדרה זכה לדירוג גבוה בבקרה הארצית. יודגש כי רק 9 ועדות מקומיות זכו לציון שבן 90 ל-100, וחדרה ביניהן.

הבקרה הארצית לאתרי האינטרנט של הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה מתבצעת זו השנה השנייה באמצעות גלישה באתר הוועדה, ללא הודעה או הכנה מראש של הוועדות. כל אתר נבדק באופן אחיד ושיטתי, באמצעות שאלון הכולל מדדים הבוחנים את האתר בהיבטים של דרישות חוק התכנון והבנייה ובהיבטים כלליים המבטאים שקיפות מידע ושירותיות.  לכל ועדה הוגש דוח פרטני, המציג את תוצאות הבקרה של אתר הוועדה המקומית, המשקפים את המידע שהיה זמין באתר הוועדה במועד ביצוע הבקרה.

בין היתר נבדקו מדדים וקריטריונים הנובעים מדרישות החוק לאתרי אינטרנט של ועדות מקומיות; נבדקו מדדים כלליים וקריטריונים העוסקים בהיבטים של שקיפות, נגישות מידע

ושירותיות; הודעות עדכניות באתר;  פרסום מסמכי ישיבות, סדר יום, החלטות, פרוטוקולים; פרסום הודעות תכנון ובנייה; נגישותן של ההודעות המתפרסמות; הודעות מטעם ועדה מקומית או רשות רישוי מקומית; דוח שנתי של הוועדה המקומית לשנת 2016; איתור מסמכי תכנון ורישוי; מנוע חיפוש או מאגר לחיפוש תוכניות בניין עיר, לאיתור תיקי בניין או בקשות להיתר,  מערכת מידע גאוגרפי GIS; ומדדים נוספים.

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה