פירוק חברה אונליין במהירות ובקלות

פירוק חברה אונליין במהירות ובקלות

פתיחת חברה הינו מהלך המעורבות בו תחושות רבות – התקדמות, חתירה לפעולה, וחששות רבים ממה שצופה לנו הדרך. בניגוד לפתיחת חברה, הליך של פירוק חברה מלווה בתחושות הפוכות – עוגמת נפש, קושי והכלה של כישלון וכו'. על מנת להימנע מהתמודדות עם אותן תחושות, בעלי חברות רבים דוחים עוד ועוד את הליך פירוק החברה שלה על אף שהם מבינים ויודעים כי החברה הגיעה לסופה. למרות אותן תחושות, מומלץ שלא לדחות את הליך פירוק החברה, אלא "להתמודד" איתו מאחר וחברה שאינה פעילה ואינה עוברת הליכי פירוק, צוברת אגרות לתשלום ברשם החברות. כיום, הליך פירוק חברה הפך להיות מהיר, קל ונוח וזאת באמצעות הליך פירוק חברה אונליין.

הסיבות שבגינן עליכם לפעול לפירוק החברה?

הסיבה המרכזית בגינה אנו ממליצים לכם בחום להתחיל בהליך פירוק חברה, הוא מניעת צבירת אגרות לרשם החברות, כמו כן ככה תפסיקו להידרש להגשת דו"חות שנתיים לרשם. אי תשלום אגרות ואי הגשת דו"חות שנתיים עלולה לגרור אתכם להטלת סנקציות ע"י רשם החברות, בניהן – איסור פתיחת חברה ע"י בעל מניות בחברה מפרה (קרי, חברה שלא שילמה אגרות/לא הגישה דו"חות שנתיים).

פירוק חברה אונליין – כיצד מתבצע התהליך?

כאמור, פירוק חברה אונליין הוא הליך המתבצע ברשם החברות. ההליך מחולק ל-2 שלבים נפרדים להלן:

שלב ראשון – הגשת תצהיר כושר פירעון. תצהיר זה הוא בעצם התחייבות מטעם בעלי המניות של החברה לכך שהחברה תוכל לפרוע את חובותיה תוך 12 חודשים מיום הגשת הבקשה לכניסה להליכי פירוק מרצון. על התצהיר חותמים הדירקטורים בחברה, וככל תצהיר, הוא מאומת ע"י עו"ד.

שלב שני – בתחילת השלב השני, מתכנסת אסיפה כללית (אסיפה של כלל בעלי המניות בחברה) שבה מתקבלת בפועל ההחלטה להתחיל בהליכי הפירוק. כמו כן, מלבד ההחלטה על כניסה להליכי פירוק, החלטה נוספת שמתקבלת באסיפה הכללית היא זהותו של המפרק. תפקידו של המפרק הוא קריטי בהליך הפירוק שכן הוא אחראי על כינוס כל נכסיה של החברה, מכירתם/מימושם, וזאת על מנת שהחברה תוכלו לפרוע באמצעות כספים אלו את כל התחייבויותיה וחובותיה. את ההחלטה בדבר זהותו של המפרק יש להעביר לרשם החברות.

לאחר פרק הזמן שבו פועל המפרק לפירוק החברה ומימוש נכסיה, מתכנסת אסיפה נוספת של בעלי המניות, "האסיפה הסופית", בה מוצג דו"ח המפרק (דו"ח המפרט את כל הפעולות אותן ביצע המפרק, וזאת על פי פרוטוקול מובנה שיש לפעול על פיו). לאחר קיומה של האסיפה הסופית ולאחר הצגת דו"ח המפרק, הליך פירוק החברה מושלם.

על המפרק להעביר את הדו"ח שלו כמו כן את ההחלטה שהתקבלה באסיפה הסופית לרשם החברות ולאחר אישורם, רשם החברות משנה את סטטוס החברה, לחברה "מפורקת". לאחר 3 חודשים, החברה משנה את הסטטוס שלה בשנית מחברה "מפורקת" לחברה "מחוסלת".

פירוק חברת יחיד מול פירוק חברת רבים

חברת יחיד הינה חברה שיש לה בעל מניות אחד (שאינו תאגיד). חברת רבים היא חברה שיש לה שני בעלי מניות או יותר. הליכי פירוק חברת יחיד וחברת רבים דומים האחד לשני אך גם שונים זה מזה.

בהליך פירוק חברת יחיד למשל, אגרת פירוק חברה בגין פרסום ברשומות הינה בעלות של 124 ש"ח, זאת לעומת פירוק חברת רבים ששם נדרש לשלם אגרה כפולה, מאחר ונדרש לפרסם פעמיים ברשומות (קרי, תשלום כפול של 124 ש"ח).

הבדל נוסף בין הליכי הפירוק של חברת יחיד מול חברת רבים הוא משך זמן הפירוק. חברת יחיד הליכי הפירוק שלה נמשכים 6 חודשים פחות או יותר, בעוד הליכי הפירוק של חברת רבים נמשכים בין 14-15 חודשים.

תמונה: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה