פורסם מכרז להפעלת מערך שייט בנחל חדרה

פורסם מכרז להפעלת מערך שייט בנחל חדרה

מערך השייט יכלול סירות פדלים, משוטים, קיאקים, סאפ, קאנו, וכן פעילויות כגון אופניים, רכבים חשמליים, סדנאות יצירה לילדים , דוכן מזון ועוד

חברת "נחלים" לפיתוח תיירות בחדרה פרסמה עבור העירייה מכרז פומבי להקמה והפעלה של מערך שייט ופעילויות נלוות בפארק נחל חדרה.

בכוונת העירייה, וחברת "נחלים" שתנהל את הקמת הפרויקט, כי המיזם יכלול מערך שייט קבוע ושלם הכולל השכרת סירות פדלים, סירות משוטים, קיאקים, סאפ, קנו, סירה לשייט, וכן פעילויות נלוות נוספות כגון אופניים, רכבים חשמליים, סדנאות יצירה לילדים וכדומה.

בנוסף יותקן מזח שיאפשר גישה לכלי השייט. מדובר במזח צף באורך 25 מטר לפחות ורוחב מינימאלי של 2 מטר, כולל התאמת מפלסים לצורך ירידה בטוחה לסירות וכולל מעקות וכל אמצעי הבטיחות הדרושים באישור יועץ בטיחות.

עוד תתאפשר הפעלת דוכן לממכר מזון ושתייה (רוכלות), אך בכפוף לתנאי המכרז לפיהם יימכרו

מוצרי המזון והשתייה באריזתם המקורית בלבד; חל איסור מוחלט על מכירת משקאות אלכוהוליים, מכל המינים והסוגים, וכן על מכירת מוצרי טבק ועישון, מכירת בקבוקי זכוכית, מכל המינים והסוגים, ומכירת מוצרים שהחברה לא אישרה מראש את מכירתם. עוד נקבע כי המוצרים שיימכרו על-ידי הזכיין יהיו כשרים, ומחיריהם יהיו בפיקוח.

מיקום הדוכן ייקבע על-ידי "נחלים", כמו גם השטח שבו יוצבו שולחנות וכיסאות לנוחות באי הדוכן.

פרסום המכרז מתאפשר לאחר שמועצת העיר אישרה חוק עזר עירוני להסדרת השייט בנחל חדרה.

על-פי חוק העזר לחדרה (הסדרת השייט בנחלים והגנה על גדותיהם) התשע"ח 2017, השייט בנחל מיועד לכלי שייט המונעים באמצעות משוטים או פדלים, שאינו נושא עליו מנוע ואינו מיועד לשאת מנוע להנעתו.

החוק אוסר שחייה בנחל, וכן שייט או עגינת כלי שייט בנחל לצורכי לינה. כמו כן אוסר החוק ביצוע כל פעולה בנחל או בגדותיו שיש בה כדי לסכן או להפריע לכלי שייט אחרים בנחל או למשתמשים בנחל ובגדותיו. בנוסף נאסר כל שימוש שיש בו זיהום הנחל, למשל באמצעות הזרמת מי שופכין, השלכת פסולת וכדומה.

חוק העזר יאפשר הרחבת פעילות הספורט בנחל חדרה, ושימוש יעיל בנחל לרווחת הציבור ותושבי העיר. החוק קודם בשיתוף פעולה של הלשכה המשפטית בעיריית חדרה, איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה, רשות ניקוז נחלים שרון, ו"נחלים" החברה לפיתוח תיירות בחדרה.

לאחר אישורו במועצת העיר עבר חוק העזר לאישור משרד הפנים, ותוצאות המכרז תלויות באישור של החוק.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה