פורסם המכרז להקמת קומפלקס לגיל הרך

פורסם המכרז להקמת קומפלקס לגיל הרך

הקומפלקס לגיל הרך יוקם כמרכז הוליסטי שייתן מענים פדגוגיים לצד מענים טיפוליים לילדי העיר מגיל לידה ועד גיל 6

עיריית חדרה פרסמה מכרז לקבלת הצעות לביצוע העבודות להקמת קומפלקס לגיל הרך בעיר. המכרז כולל הקמת 3 גני ילדים, טיפת חלב ומרכז גיל רך כולל פיתוח שטח ותשתיות.

העבודות יבוצעו בשלושה חלקים: בשלב הראשון ייבנה בסיס הקומפלקס כולו, ויוקמו 3 גני ילדים בגודל של כ-765 מ"ר, שניים בקומת קרקע ואחד בקומה ראשונה, מבואת כניסה ראשית, בניית קומה עליונה מעל לגני הילדים, שלד מלא של כל הבניין וכן 2 חצרות בקומת הקרקע וחצר בקומה ראשונה, תשתיות ופיתוח. שלב זה יבוצע תוך 9 חודשים מיום מתן צו התחלת עבודות.

בשלב השני יוקם מבנה בן 3 קומות בגודל של כ-835 מ"ר, שיכלול מרכז לבריאות המשפחה בשתי הקומות הראשונות ומרכז לגיל הרך בקומה העליונה. שלב זה יבוצע תוך 6 חודשים מיום מתן צו התחלת עבודות. השלב השלישי יכלול עבודות פיתוח באתר כולו, ויבוצע תוך חודשיים מיום מתן צו התחלת עבודות.

רשאים להציע הצעות אך ורק בעלי ניסיון מוכח קודם כקבלן ראשי בביצוע הקמת מבני ציבור בהיקף כספי של לפחות 3 מיליון שקלים, ואשר השלימו ומסרו לפחות 3 פרויקטים ציבוריים המיועדים לשימוש ציבור משתמשים רחב, כגון מעון יום, בית ספר, מתנ"ס, ספרייה ציבורית, מרכז לגיל הרך, אשכול גני ילדים וכדומה.

הקומפלקס לגיל הרך מתוכנן להיבנות בחדרה כמרכז הוליסטי. הפרויקט צפוי לתת מענה לילדי העיר מגיל לידה ועד גיל 6. הקומפלקס ייבנה במרכז העיר, יהיה בן 3 קומות ויכלול 3 גני ילדים, טיפת חלב חדישה, מרכז לגיל הרך הכולל איתור, מניעה, וטיפול על פני רצף הגילאים. מדובר בפרויקט מושקע וייחודי, אשר במימונו ישתתפו עיריית חדרה ומשרדי החינוך והרווחה, ואת בנייתו תנהל הקרן לפיתוח חדרה.

הגיל הרך חשוב ביותר לפיתוח יכולות קוגניטיביות ואחרות. לכן יש חשיבות בקידום מרכז הוליסטי שיכלול את רצף הפונקציות עבור רצף הגילאים עד גיל 6, וייתן מענים פדגוגיים לצד מענים טיפוליים.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה