עירוניות עם איכות חיים

עירוניות עם איכות חיים

 

יחד עם ראש העיריות החזקות בארץ חתם ראש עיריית חדרה על ברית ערים לאיכות חיים וסביבה שהשיק פורום ה-15, בטקס במעמד השר להגנת הסביבה

 

ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן השתתף השבוע בטקס החתימה על ברית ערים לאיכות חיים וסביבה שהשיק פורום ה-15, המאגד את הערים העצמאיות בישראל וחברות בו מרבית הערים הגדולות במדינה.

הטקס התקיים בנוכחות השר להגנת הסביבה זאב אלקין, סגן שר הפנים משולם נהרי, יו"ר מרכז השלטון המקומי, ראשי רשויות ואורחים נוספים, כאשר יחד עם ראש עיריית חדרה חתמו על ברית הערים גם ראשי העיריות של: אשדוד, אשקלון, באר שבע, גבעתיים, הרצליה, חולון, חיפה, כפר-סבא, נתניה, פתח תקוה, ראשון-לציון, רחובות, רמת-גן, רעננה, ותל אביב-יפו.

ברית ערים לאיכות חיים וסביבה מיועדת להציב לעיריות החברות בפורום ה-15 סטנדרט אחיד לקידום קיימות עירונית ותספק להן כלים להתמודדות עם מגוון האתגרים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים שמציבות בפניהן מגמות גידול האוכלוסייה, העלייה בצפיפות, בגודש ובזיהום האוויר.

התוכנית מבוססת על חזון הקיימות העירונית, קידום איכות החיים והסביבה בעיר, באופן שעונה על צורכי ההווה, בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם. התוכנית תתרום לטיפוח עירוניות, שתעצים את הקהילה העירונית ותעודד את התושבים לצאת לרחובות ולגנים, להיפגש אלו עם אלו וליהנות מחיי פנאי איכותיים בעיר.

העיריות שהצטרפו לתוכנית מתחייבות לשורה ארוכה של צעדים שמטרתן לקדם עירוניות, קיימות ואיכות סביבה בששה תחומי פעילות: אנרגיה ובנייה, תחבורה בעיר, פסולת וצריכה, המרחב העירוני, ניהול בר-קיימא של העירייה וכן חיזוק הקהילה והכלכלה המקומית והנעת שינוי בקרב התושבים.

כחלק ממימוש התוכנית יתחייבו העיריות לקדם מדיניות של התייעלות אנרגטית במתקני העירייה, הטמעת בנייה ירוקה בכל המבנים בעיר, הפחתת השימוש ברכב פרטי בעיר ועידוד השימוש באמצעי תחבורה בני-קיימא, צמצום פסולת, עידוד צריכה מקומית, אימוץ עקרונות של תכנון בר-קיימא במרחב העירוני וחיזוק הכלכלה המקומית.

במסגרת זו מתחייבות העיריות לקדם מגוון פרויקטים, כגון נטיעת עצים והצללת המרחב הציבורי, שימור וטיפוח הטבע העירוני, הקמת גינות קהילתיות, ייעול השימוש במים וניהול מי הנגר בעיר, סלילת שבילי אופניים, הפקת שווקי יד שנייה, הקמת פלטפורמות עירוניות לשיתוף ושימוש חוזר בחפצים, ייצור אנרגיה בעיר ועוד.

שיקולי סביבה וקיימות יוטמעו גם בעבודת העירייה; דרישות סביבתיות יוטמעו במכרזי העירייה, צי הרכב ישודרג בהדרגה לכלי רכב מעוטי זיהום, מבני העירייה ינוהלו תוך חשיבה סביבתית ועוד. התכנית כוללת גם שיתוף התושבים בפעילות העירונית ובתהליכי קבלת החלטות, כך שיותר ויותר פעולות תכנוניות, תקציביות וביצועיות יתקיימו בשיתוף עם התושבים.

כזכור, כבר ב-2008 השיק פורום ה-15 אמנת אקלים במסגרתה חברות הפורום פעלו וממשיכות לפעול להפחתת פליטת גזי חממה וזיהום אוויר בעיר. כחלק מיישום אמנת האקלים על ידי עיריות פורום ה-15, הוקמו מחלקות סביבתיות, אומץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה כדרישה מחייבת בהקמת במבנים חדשים, קודמו פרויקטים של מחזור והפרדת פסולת ועוד.

הפעולות הכלולות בתוכנית צפויות לתרום לחיזוק הרחוב העירוני, העצמת הקהילה בעיר, הקטנת טביעת הרגל האקולוגית של העיר ושיפור החוסן העירוני.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה