עדיפות לעסקים מקומיים במכרזים

עדיפות לעסקים מקומיים במכרזים

בישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה אושרה בפה אחד הצעתו של אמיר ימין כי מעתה ואילך במכרזי העירייה עבור קבלת שירותים שונים – נמקם את העסקים מחדרה בעדיפות ראשונה להתמודדות במכרזים בשילוב ייעוץ מהמחלקה המשפטית. שיתוף פעולה בין עיריית חדרה לעסקים הממוקמים בעיר יחזק את העסקים ויתרום רבות לעיר כולה!

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה