מכרז לעיקור וסירוס חתולי רחוב

מכרז לעיקור וסירוס חתולי רחוב

המחלקה הווטרינרית קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות ויוצאת למכרז לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס ב-2,000 חתולים

עיריית חדרה פרסמה מכרז פומבי לקבלת הצעות לביצוע עיקור וסירוס  חתולי רחוב בעיר.

המחלקה הווטרינרית קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות בגובה כ-200 אלף שקלים לעיקור וסירוס חתולי רחוב, ועם בחירת הקבלן המבצע תחל העבודה בשטח.

לדברי הווטרינר העירוני ד"ר יורם ולטר, בחצי שנה הקרובה מתוכננים ניתוחי עיקור וסירוס וכן חיסונים ל-2,000 חתולים, חלקם על-פי רשימות של מיקבצי חתולים וחלקם על-פי פניות של תושבים.

במסגרת הפעילות יילכדו, ינותחו, ויחוסנו 2,000 חתולי רחוב, אשר לאחר אשפוזם למשך יממה ישוחררו בחזרה למקום בו נלכדו.

יצוין כי חתולי רחוב מהווים חוליה חשובה במאזן האקולוגי, ועל-פי פסיקת בג"צ חל איסור לפנותם משטח המחייה, גם אם הם מהווים מפגע. הדרך היחידה לשלוט בהתרבות בלתי מבוקרת הינה לכידתם, ביצוע עיקור, סימון וחיסון, והחזרתם למקומם.

התמיכה התקציבית של משרד החקלאות נועדה לצמצם את מספר חתולי הרחוב במקומות שבהם ריבויים מהווה מפגע סביבתי או תברואתי, ומצד שני להקטין את הסבל הכרוך בחיי רחוב עבור החתולים. התקציב מיועד להשתתפות במימון לכידתם של חתולי הרחוב, ביצוע ניתוחי עיקור וסירוס, כיסוי עלויות האשפוז והחזרת החתול לאחר הניתוח למקום ממנו נלקח.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה