לראשונה, ניידת שיטור משולב החלה לפעול בכפר קרע

חליוה