לימודים בדרך החדשה

לימודים בדרך החדשה

צוות ההיגוי של תוכנית "הדרך החדשה", לשילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה, דן בתגבור וסיוע לימודי בחטיבות הביניים בשנת הלימודים הקרובה

ועדת ההיגוי העירונית של "הדרך החדשה", התוכנית הממשלתית לשיפור שילובם של אזרחים ממוצא אתיופי, דנה בסיוע, תגבור, וקידום תלמידים יוצאי העדה בחטיבות הביניים בעיר.

בישיבה, שהוביל מנהל מוקד קליטה מוטי מברט, המתכלל את תוכנית "הדרך החדשה" בחדרה, השתתפה גם מדריכת "הדרך החדשה" במחוז חיפה נצחיה פייבלוביץ', מנהלת מדור פדגוגיה באגף החינוך מילה פיש, נציגי האגף, וכן מנהלים ורכזים של חטיבות הביניים בחדרה.

ועדת ההיגוי דנה במתן מענים בהתאם לחוזקות, לצרכים ולכישורים; חיזוק מעורבות פעילה של ההורים במערכת החינוך; צמצום פערים לימודיים ועידוד מצוינות ומנהיגות, כל זאת במטרה להעלות את ההתמדה ושיפור האקלים של התלמידים בני הקהילה האתיופית, ובעקבות כך את שיעור הזכאים לתעודת בגרות, ואף בגרות אקדמית ומצטיינת.

בין היתר יושם דגש על שעות ייעודיות לסיוע רגשי ולימודי, ושעות תפקיד לאדם (מת"ל מעריך תפקודי למידה) שיהיה אחראי על ביצוע התוכנית והטיפול המיטבי בתלמידים. בנוסף, במהלך חופשת הקיץ יתקיימו קורסי תגבור לעולים לכיתות י'-י"א, ותגבור לפני מועדי ב' בבגרות.

עקרונות "הדרך החדשה" הם החלפת תוכניות מבדלות בתוכניות ודרכי פעולה משלבות לקבוצות מוחלשות לצד קבוצות חזקות; צמצום פערים ועידוד מצוינות בכל תחומי החיים ובטווח גילאים רחב; סגירת פערים באמצעות מעקב מדידה ובקרה; הכרה בתרבות ובמורשת כחלק מהחברה הישראלית; מנגנון יישום ושותפות בין כלל המפעילים ביישוב.

התוכנית היא ביןמשרדית וכוללת את משרדי החינוך, הבריאות, הרווחה והשירותים החברתיים, הכלכלה והתעשייה, הביטחון, ביטחון פנים, ומשרד התרבות והספורט. התוכנית מפורטת וכוללת פעילויות רבות שנוסחו בהתאם למטרותיה ויעדיה.

במסגרת יישום התוכנית הוקמה בחדרה ועדה עליונה, בראשות מנכ"ל העירייה, המובילה את יישומה, וכן מיפוי הצרכים והמענים היישוביים העומדים לרשות יוצאי אתיופיה, הכנת תוכנית יישובית, מעקב אחר יישום ועמידה ביעדים של התוכנית, מעקב מדידה ובקרה, ועוד, כל זאת כמובן בשילוב נציגי קהילה בוועדות השונות לקידום התוכנית.

בחדרה מתגוררים יותר מ-6,000 יוצאי אתיופיה, ומדובר בתוכנית אשר כשמה כן היא דרך חדשה לשילוב מיטבי של הקהילה בחברה הישראלית.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה