יתד לקידום צעירים

יתד לקידום צעירים

אגף הרווחה של עיריית חדרה קיים שולחן עגול של תוכנית "יתד", תוכנית חדשה לטיפול בצעירים מוחלשים. בדיון השתתף גם חבר הנהלת העיר אמיר ימין, הממונה על תיק הצעירים.

תכנית "יתד", תוכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון, שמה לה למטרה לסייע לצעירים וצעירות לממש את זכויותיהם, לסייע בפיתוח אישי ושילוב מתאים ונכון עבורם בחברה ובקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. התוכנית החלה לפעול בהתאם להחלטת ממשלה מאוקטובר 2016, כתוכנית בין משרדית ובין מגזרית, לקידום צעירים בתחומי השכלה, תעסוקה ומיומנויות; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; רווחה ובריאות רגשית; השתייכות משפחתית וחברתית.

התוכנית תפעל בשותפות עם תוכנית "בשבילי" לצעירים בסיכון, במטרה להעניק להם כיוון משמעותי בחייהם הבוגרים באמצעות השמות בתעסוקה, הכשרות מקצועיות, לימודים, קורסי העשרה, פעילות מנהיגות והתנדבות, וכן תוכניות נוספות שמוביל אגף הרווחה מתוך הבנה כי אם צעירים נורמטיביים זקוקים לליווי אז כל שכן צעירים ללא גב משפחתי.

לדברי אמיר ימין:  "אין צעירים במצבי סיכון אלא צעירים במצבי סיכוי שעשויים להצליח לפרוח ולהצליח, ולהגיע הכי גבוה שניתן".

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה