ישיבת הזדהות לסיעות המועצה

ישיבת הזדהות לסיעות המועצה

במסגרת ישיבת המועצה האחרונה לקדנציה הנוכחית, התקיים הליך הזדהות, בו הודיע כל חבר מועצה באיזו סיעה יתמודד בבחירות הקרובות

במסגרת ישיבת המועצה האחרונה לקדנציה הנוכחית התקיימה ישיבת הזדהות בהובלת מנהל הבחירות בחדרה חכמת עבאס.

בתום הליך ההזדהות נבחרה גם ועדת הבחירות, שחבריה יעבדו לצד מנהל הבחירות וסגניתו ארזה דינר.

בישיבת ההזדהות הודיע כל חבר מועצה עם איזו סיעה הוא מזדהה לקראת הבחירות הקרובות. ההזדהות היא חופשית, וחבר מועצה אינו חייב להזדהות דווקא עם הסיעה שבמסגרתה נבחר בבחירות הקודמות. חבר מועצה יכול להזדהות עם אותה סיעה, עם סיעה אחרת, עם סיעה חדשה או לא להזדהות בכלל.

בזה אחר זה הזדהו חברי מועצת העיר והצהירו באיזו רשימה יתמודדו בבחירות הקרובות, מי למועצת העיר ומי לראשותה.

ישיבת ההזדהות התקיימה עלפי סעיף 25 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), לפיו, "שמות הסיעות של המועצה היוצאת, מספר חבריה של כל סיעה ושמותיהם של באיכוחה ושל ממלאי מקומם יירשמו, לעניין חוק זה, על ידי המועצה, לא יאוחר מהיום ה-66 לפני יום הבחירות".

קביעת סיעות המועצה היוצאת מסייעת בקביעת ועדת הבחירות, שתורכב לפי הרכב סיעתי, ובוועדת הקלפי. כמו כן, יש לכך משמעויות גם לעניין חוק המימון.

בנוסף, בסוף החודש יחולקו חוברות הרשמה לכל הרשימות למועצת העיר ולמועמדים לראשות העיר.

יצוין כי מועצת העיר בקדנציה הבאה תכלול 21 חברי מועצה, במקום 19 חברים שכיהנו עד כה. זאת בעקבות הגידול במספר התושבים בחדרה, אשר עלפי נתוני משרד הפנים מונה כיום כ-102 אלף תושבים.

בחירות לרשויות המקומיות מתקיימות בכל חמש שנים, ביום ג' השלישי לחודש חשוון, אשר השנה יוצא בתאריך 30 באוקטובר.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה