ישיבת ההזדהות בשבוע הבא

ישיבת ההזדהות בשבוע הבא

מועצת העיר מתכוננת לישיבת ההזדהות, שבה מודיע כל חבר מועצה עם איזו סיעה הוא מזדהה לקראת הבחירות הקרובות

מועצת העיר נערכת לישיבת ההזדהות הצפויה להתקיים בשבוע הבא במסגרת ישיבת המועצה האחרונה לקדנציה הנוכחית. ישיבת ההזדהות מתקיימת לפני הבחירות עלפי סעיף 25 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), לפיו "שמות הסיעות של המועצה היוצאת, מספר חבריה של כל סיעה ושמותיהם של באיכוחה ושל ממלאי מקומם יירשמו, לעניין חוק זה, על ידי המועצה, לא יאוחר מהיום ה-66 לפני יום הבחירות".

בישיבת ההזדהות וקביעת סיעות המועצה היוצאת יודיע כל חבר מועצה עם איזו סיעה הוא מזדהה לקראת הבחירות הקרובות. ההזדהות היא חופשית, וחבר מועצה אינו חייב להזדהות דווקא עם הסיעה שבמסגרתה נבחר בבחירות הקודמות. חבר מועצה יכול להזדהות עם אותה סיעה, עם סיעה אחרת, עם סיעה חדשה או לא להזדהות בכלל.

קביעת סיעות המועצה היוצאת מסייעת בקביעת ועדת הבחירות, שתורכב לפי הרכב סיעתי. כמו כן, יש לכך משמעויות גם לעניין חוק המימון.

ישיבת ההזדהות תתקיים בנוכחות מנהל הבחירות לעיריית חדרה, חכמת עבאס, אשר הציג את עצמו בפני הנוכחים.

יצוין כי מועצת העיר בקדנציה הבאה תכלול 21 חברי מועצה, במקום 19 חברים שכיהנו עד כה. זאת בעקבות הגידול במספר התושבים בחדרה, אשר עלפי נתוני משרד הפנים מונה כיום כ-102 אלף תושבים.

בחירות לרשויות המקומיות מתקיימות בכל חמש שנים, ביום ג' השלישי לחודש חשוון, אשר השנה יוצא בתאריך 30 באוקטובר.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה