ירידה באחוזי הנשירה – עלייה באחוזי הבגרות

ירידה באחוזי הנשירה – עלייה באחוזי הבגרות

משרד החינוך פרסם את נתוני "התמונה החינוכית" לשנת הלימודים תשע"ז (2017), המעידה על שיפור משמעותי במדדי מערכת החינוך בחדרה

משרד החינוך פרסם את נתוני "התמונה החינוכית" לשנת הלימודים תשע"ז (2017) במוסדות החינוך בכל היישובים בישראל, וממנה עולה כי חל שיפור משמעותי ברוב המדדים בחדרה.

"התמונה החינוכית" מציגה את כל רמות הגיל; חטיבה עליונה, חטיבת ביניים ויסודי. המדדים מתייחסים בחלקם לתחום הערכי וחלקם האחר לתחומים של למידה והישגים, נשירה והתמדה וכן הצוות החינוכי. המדדים פותחו על ידי ראמ"ה (הרשות הארצית להערכה ומדידה בחינוך) וצוות מקצועי מטעם המשרד.

מבחינת "התמונה החינוכית" של חדרה עולה כי במדדי ערכים ואקלים חינוכי חלה עלייה משמעותית באחוז המתגייסים לצה"ל. 84.6 אחוז מתגייסים בשנתון תשע"ד לעומת 75.8 אחוז מתגייסים בשנתו תשע"ג.

אחוז נשירה של תלמידים, המחושב כאחוז התלמידים שהיו רשומים כלומדים במוסד חינוכי כלשהו בשנה הנבדקת, ובשנה העוקבת אינם רשומים באף מוסד חינוכי, הוא רק 0.8 אחוז, נמוך מהממוצע הארצי העומד על 1.2 אחוז.

לעומת זאת אחוז ההתמדה, הנמדד בקרב תלמידים שסיימו את לימודיהם בכיתה י"ב במוסד חינוכי, הוא 86 אחוז, גבוה ב-6 אחוז מהממוצע הארצי העומד על 80 אחוז התמדה.

אחוז הזכאות לבגרות בשנת הלימודים תשע"ז עומד על 67.3 אחוז, עלייה של כ-4 אחוז מהשנה הקודמת שבה עמד אחוז הזכאים על 64.4 אחוז. אחוז הזכאות לבגרות בחדרה נמוך בכ-1 אחוז בלבד מהממוצע השנתי העומד על 68.2 אחוזים. מבין זכאי הבגרות בחדרה, 33 אחוז זכאים 14.1 אחוז לתעודת בגרות הכוללת מתמטיקה 4 יחידות ו-12.7 למתמטיקה 5 יחידות; 21.2 אחוז זכאים לתעודת בגרות הכוללת אנגלית 4 יחידות ו-33 אחוז אנגלית 5 יחידו.

במדדי התקציב עולה כי ממוצע תלמידים בכיתה ביסודי עומד על 26.1, ועלות ממוצעת לתלמיד ביסודי היא 14,836 אלף שקלים. ממוצע תלמידים בכיתה בחטיבות הביניים עומד על 31.9, וההוצאה הממוצעת לתלמיד היא 20,302 אלף שקלים. ממוצע תלמידים בכיתה בחטיבה העליונה הוא 24.8, וההוצאה הממוצעת לתלמיד עומדת על 27,794 אלף שקלים. כך שההוצאה הממוצעת לתלמיד בחדרה עולה בחדרה בהתמדה ועומדת על 20.4 אלף שקל, גבוה מהממוצע הארצי העומד על 19.4 אלף שקלים. ממוצע התלמידים בכיתות בחדרה הוא 27.2 אחוז, כאשר הנתון הארצי עומד על 27.4 אחוזים.

"התמונה החינוכית" מאפשרת למשרד החינוך, לרשויות המקומיות ולבתי הספר לקבל תמונה רחבה על כלל תחומי העשייה החינוכית, לבחון את ההישגים השונים, ולנתב את המשאבים על פי תוכנית עבודה מסודרת הנשענת על צרכים ונתונים העולים מהשטח.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה