יועץ בטיחות

יועץ בטיחות

מיהו יועץ בטיחות ומה תפקידו? מה תפקידו של יועץ בטיחות בעבודה? מהו תפקידו של יועץ בטיחות בבנייה?

מדי שנה מתרחשות תאונות רבות במקומות עבודה רבים בישראל, בין אם מדובר על נפילת עובדים מגובה באתרי בנייה, פגיעה מחפץ כבד במפעלים ובמחסנים, פגיעה משאיפת חומרים מסוכנים ועוד. בטיחות לקויה במקומות עבודה עלולה להביא להתרחשות תאונות בהן ייפגעו עובדים ואף יאבדו את חייהם. לכן על פי החוק על כל חברה לדאוג לבטיחות בעבודה בתהליכים, חומרים, מכונות ועוד, וזאת במטרה למנוע תאונות ועל מנת לשמור על בטיחות העובדים במקומות העבודה. על פי תקנות הפיקוח על העבודה, על כל מקום עבודה המעסיק 50 עובדים ומעלה להחזיק באופן קבוע יועץ בטיחות בעבודה. תפקידו של יועץ הבטיחות בעבודה הוא לייעץ למנהלים במקום העבודה כיצד לעמוד בתקנות הבטיחות הנדרשות על פי החוק בתחומים שונים. על יועץ הבטיחות להיות מנוסה בתחום הבטיחות במפעל או בארגון ולהיות בקיא באופי העבודה בו.

תפקידיו של ממונה בטיחות בעבודה

  • הכנת תכנית לניהול בטיחות – על יועץ הבטיחות להכין תכנית מפורטת לניהול הבטיחות במקום העבודה, הכוללת את כל הסיכונים האפשריים, על פי אופי העבודה במקום, וכן דרכים למנוע סיכונים ויישומן בשטח: היבטים של נושא הבטיחות, בריאות עובדים, אחסון ציוד ועוד.
  • הדרכת עובדים – על יועץ בטיחות בעבודה להכין תכנית הדרכת עובדים, הכוללת מסירת מידע והסברים על אודות הסיכונים האפשריים במקום העבודה, דרכי התמודדות עם מצבי סיכון או אירועים בטיחותיים ועוד, וזאת לצורך העלאת המודעות בקרב העובדים לנושא הבטיחות במקום העבודה והטמעת הרגלי עבודה נכונים.
  • בדיקת ציוד – על יועץ בטיחות בעבודה לבדוק את הציוד והכלים הדורשים בדיקה תקופתית ופעילות תחזוקה לצורך תפקוד נכון. כמו כן עליו לערוך בדיקת ציוד בטיחות במפעל הכוללת ציוד מגן ולקיים תרגולים של מצבי חירום.
  • עדכונים בנושא בטיחות – על יועץ בטיחות בעבודה להתעדכן בכל נושאי הבטיחות החדשים במקום העבודה וליידע את המעביד על אודותיהם. עליו להיות ער לשינויים במפעל הדורשים הסדרי בטיחות חדשים ומציאת פתרונות יצירתיים.
  • הפסקת עבודה – במקרים בהם חש יועץ בטיחות כי העבודה עלולה לסכן עובדים, בסמכותו להפסיק את העבודה באופן מיידי ולפעול לתיקון הליקוי.
  • בדיקות רפואיות לעובדים – במקומות עבודה בהם נחשפים העובדים לחומרים העלולים לגרום לתופעות לוואי או מחלות, על יועץ בטיחות בעבודה לדאוג כי העובדים יעברו בדיקות תקופתיות אצל רופא מוסמך על מנת לוודא כי לא נגרם להם נזק מחשיפה לחומרים אלו.
  • סיוע בהקמת ועדת בטיחות – על יועץ בטיחות לדאוג להקמת ועדת בטיחות שתורכב מעובדי המפעל והנהלת המפעל. תפקידה של הוועדה לוודא את קיומן של דרישות הבטיחות הנדרשות בחוק.

יועץ בטיחות בבניה

בשנים האחרונות התרחשו בישראל עשרות תאונות באתרי בנייה, אשר רובן הסתיימו במוות של עובדים באתר כתוצאה מנפילה מגובה או פגיעה מחפץ כבד, וזאת בשל אי הקפדה על נוהלי בטיחות בסיסיים. תפקידו של יועץ בטיחות בבניה הוא להתייחס לבטיחותם האישית של העובדים באתר בנייה בצורה מקצועית ומוקפדת ולוודא כי כל נוהלי הבטיחות נשמרים ומוקפדים וכי נעשה ניסיון בלתי פוסק לאתר מפגעים אפשריים בשטח וכמובן לפעול למנוע אותם. על יועץ בטיחות בבנייה לדרוש בצורה שוטפת את הנהגת סדרי ונוהלי הבטיחות הנאותים בכל תהליכי העבודה באתרי בנייה. על יועץ הבטיחות לדאוג כי תכנית הבטיחות אשר הוכנה עבור אתר הבנייה תיושם באופן קפדני לאורך כל תקופת העבודה. עליו לדאוג כי העובדים במקום יעברו הדרכות בטיחות, וביניהן הדרכות עבודה בגובה, לצורך הטמעת חוקים ונוהלי עבודה למניעת תאונות.

מקצוענים על בטוח – יועצי הבטיחות של ליאור בטיחות

חברת ליאור בטיחות מתמחה במתן שירותי ייעוץ והדרכה בכל תחומי הבטיחות בעבודה. לחברה ניסיון של עשרות שנים בליווי חברות, הדרכת עובדים, הכנת תכניות בטיחות וסקרי סיכונים וייעוץ בטיחות בתחומים שונים עבור מאות ארגונים, מוסדות ומפעלים בכל רחבי הארץ מהמגזר הציבורי והפרטי. לחברה מהנדסים בכירים ויועצי בטיחות מקצועיים ומנוסים בכל תחומי הבטיחות, לרבות בטיחות אש, בטיחות גובה, בטיחות בבנייה, בטיחות בבריכות שחייה ועוד. לכל יועצי הבטיחות הכשרה על פי החוק והסמכות, המאפשרת להם ללוות גופים רבים בהטמעת נוהלי בטיחות על פי דרישות החוק למקסימום בטיחות במקומות העבודה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה