חיסכון של פנסיה ייעוץ כלכלי

חיסכון של פנסיה ייעוץ כלכלי

בין התחום העיקרי אשר מטופל במסגרת של ייעוץ כלכלי מיושמת הלכה לפעול התמקדות בתכנית של חיסכון של פנסיה וחיסכון נלווה, שלעתים ננטש באמצעות עובד ומוענק בצורה טבעית כחלק מן חבילת הדרישות אשר אותה תיתן בידכם החברה. בתהליך של ייעוץ יקים היועץ תכנית להשגה של מטרה פיננסית, השקעה הכי כדאית, אשר לרוב מורכבת מדרישות של ההעסקה – אבל לא נאמדים כמתחייב מהם, מן ההיבט של חיסכון ושכרו בצדו ובהקשר של כל מיני תכניות כלהלן –

חיסכון של פנסיה ייעוץ כלכלי –

במציאות של היום, בהתאם לחוק, נדרש כל בעל עסק לשלם פנסיה עבור העובד שלו ונותן בידיו ראשית של חיסכון בגיל צעיר – פרוצדורה אשר מעניקה לו הרבה ותק בתכנית של אגירה סכום רב יותר לקראת גיל של פרישה. הרבה מן העובדים לא בעלי הכרה אל מול הדינמיקה המיוחדת של חיסכון פנסיוני ומוצאים כי בפרוצדורה של ייעוץ הפרשה מדי חודש ויכולת של התמדה הינם הביטחון עבורם לשקט בנפש שלהם ועבור רווחה בגיל מבור. בפרוצדורה של ייעוץ כלכלי יכול העובד לבחון במידה ויהיה מעוניין לצרף סכום כל שהוא לתוך חיסכון פנסיוני, להלום את התכנית בהקשר של חיסכון עבור בני הזוג שלכם ולדעת איך לקרוא את הדוח ולוודא אחר בצורה אינדיבידואלית אחרי הרווח של החיסכון וההפרשה מדי חודש.

חיסכון אישי –

כיצד מנצלים את ההטבה והכסף הזעיר על מנת לצאת לנתיב פיננסי חדש? במהלך ייעוץ כלכלי ייבדקו כל מיני שיטות עבור חיסכון מדי חודש בהלימה אל סך ההוצאה פר חודד, שתיתן בידכן להביא משאבים עבור לימודים, עידוד ילדים או הורים בטווח הרחוק וכן טיפולים רפואיים. במסגרת ייעוץ זה יבחר את ההוצאות הקבועות של המשפחה שלכם, האזורים אשר בהם אפשר לחסוך, יאופיין מטרה פיננסית אשר אפשרית למימוש – להמרצה של עובד להמשך פעילות פיננסית נבונה.

יש בנמצא קיום של קרן של השתלמות וכן קיום של קופת של גמל –

הרבה עובדים לא בהכרה שלהם אל מול המעלות אשר אותן מעניקים עבורם נתיבים של השקעה כל שהיא, כמו למשל – קיומן של קופה של גמל ואף קיומה של קרן של השתלמות. נתיב זה מוגדר כאפיק של השקעה כדאי ביותר עבור מי מבינכם, בשל כך כי לא טמון בו תשלום מס על קיימות של רווח כל שהוא – בעת אשר בה כל תכנית של חיסכון אשר הינה סטנדרטית או לחלופין השקעה בתוך שוק של הון תידרש מכם תשלום של שיעור של כעשרים אחוז על השכר אשר קיים בצדו. בפרוצדורה של ייעוץ כלכלי  ייבדק קיומו של סל של השקעה, אשר כולל בתוכו את כל בני משפחה, אל מול היבט של יכולת של ניתוב חלק מן השכר מדי חודש בחודשו עבור השקעה בנתיב אשר הינו רווחי זה – אשר תומך ביכולת של עובד במקום העבודה שלו ומעלה את קיומה של הכרה בדבר אל מול סל של הטבה אשר תיתן בידכם חברה כל שהיא.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה