זכויות עובדים במקרה של נזקי גוף

זכויות עובדים במקרה של נזקי גוף

פציעה, תאונה או מחלה, בעלות קשר למקום העבודה, יכולות לקרות לכל עובד. רבים אינם מודעים לזכויותיהם במקרים של נזקי גוף המתרחשים במקום עבודתם. התנהלות נכונה של העובד או של קרוביו בתביעות ביטוח נזקי גוף יכולה להניב עבורו או עבור משפחתו את הפיצוי ההולם.

מקרים שונים של נזקי גוף יכולים להיבדל זה מזה בסוגם, וכפועל יוצא מכך גם בחוקים ובגופים הממשלתיים הרלוונטיים אליהם, בגורם הנתבע, בסוגי הפיצויים ובזכויות המגיעות לנתבע. על כן, יכול למצוא עצמו העובד כנזקק להכוונה וייעוץ אל מול הגורמים השונים, כדי למקסם את הפיצוי שמגיע לו. עו"ד נזקי גוף בעל ניסיון וידע הוא הכתובת המתאימה לליווי, ייעוץ והכוונה, הוא בקיא ומנוסה בתביעות ביטוח תאונות אישיות מסוג זה ועל התהליכים הבירוקרטיים הכרוכים להן.

מהם נזקי גוף הקשורים במקום העבודה?

נזקי גוף הקשורים במקום העבודה יכולים להיות תאונת עבודה, פציעה במקום העבודה ומחלת מקצוע. תאונות שאירעו לעובד בדרכו ממקום העבודה או אליו, כמו גם כאלו שהתרחשו בזמן הפסקת האוכל, תיחשבנה גם הן כתאונות עבודה לכל דבר. תחת מניפת נזקי הגוף הנגרמים לעובד במקום עבודתו, תיכללנה גם מחלות מקצוע בעלות קשר ישיר לסביבת העבודה או תנאיה.

הגוף שנתבע

תביעת נזקי גוף, הקשורה במקום העבודה, יכולה להיעשות כנגד מספר גורמים, כאשר העיקרי שבהם הוא המוסד לביטוח לאומי. התביעה יכולה להיעשות במקביל גם כנגד המעביד וחברת הביטוח שלו, חברת הביטוח המבטחת את העובד התובע וגורמים אחרים המעורבים בתאונה או במחלה, כאשר כל מקרה לגופו. חשוב לציין כי ההתמודדות מול כל גורם מן הגורמים הללו מחייבת התייחסות שונה.

פיצוי

אופן חישוב הפיצוי המגיע לעובד הנפגע, מורכב מפקטורים שונים, אשר ביחד משוכללים לכדי גובה הפיצוי עצמו. פקטורים אלו כוללים כימות של רמת הכאב ורמת הסבל הנוגעות לתאונה או למחלה,  הפסדי השתכרות עתידיים שיגרמו לעובד עקב התאונה או מהחלה, כמו גם הוצאות ועזרה שיצטרך בעקבותיהן. במידה והתביעה כנגד הביטוח הלאומי צולחת את המשוכות המשפטיות הנקרות בדרכה, יוכר העובד כנפגע עבודה בעל זכויות מיוחדות מטעם הביטוח הלאומי, כמו למשל כיסוי עלויות הטיפול בפציעתו או מחלתו.

צילום: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה