הערכה לעובדי הנדסה

הערכה לעובדי הנדסה

שבחים לעובדי אגף ההנדסה

 

מנהלי מחלקות באגף ההנדסה שלחו לעובדיהם מכתב הערכה על עבודתם המאומצת לאורך כל השנה, אשר הביאה לעלייה במספר יחידות הדיור הנבנות בחדרה

 

הדוח המסכם את שנת 2017, שהפיקה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה, מצביע על עלייה מרשימה במספר יחידות הדיור החדשות שנבנו בחדרה במהלך השנה החולפת.

בשנת 2017 הוצאו היתרי בנייה ל-1255 יחידות דיור חדשות, וכן עלייה במספר יחידות הדיור שבנייתם הסתיימה והן אוכלסו בשנה זו.

הוצאת ההיתרים לבנייה חדשה היא רק חלק מהעבודה השוטפת של אגף ההנדסה, המטפל באלפי בקשות שוטפות להיתרים, הוצאת טופסי 4, אישור תוכניות וכדומה, וכן טיפול בנושאים של הנחיות מרחביות, תוכניות מתאר, תוכניות התחדשות עירונית, ועוד נושאים מקצועיים רבים אשר בתחום טיפול האגף.

לאור הישגי אגף ההנדסה בשנת 2017 נשלח לעובדי האגף, במחלקות רישוי בנייה, תכנון עיר, היטל השבחה ופיקוח על הבנייה, מכתב הערכה החתום על-ידי סגנית מהנדס העיר ומנהלת רישוי בנייה אדר' אליסיה רובינשטיין, סגנית ראש העיר ומנהלת מחלקת תכנון עיר אד' ליטל שלף-דורי, מנהלת מחלקת פיקוח על הבנייה שוש דהן, ומנהל מחלקת היטל השבחה אורי רוזנצוויג.

במכתב הביעו מנהלי המחלקות את הערכת למחלקת רישוי בנייה, שטיפלה ב-300 בקשות מקוונות, הנפיקה 209 היתרים המהווים 1255 יחידות דיור, והנפיקה 141 טופסי 4 המהווים 943 יחידות דיור.

מחלקת תכנון עיר טיפה ב-50 תוכניות חדשות, 24 תוכניות הופקדו, 15 תוכניות אושרו למתן תוקף, וכן אושרו 9 תוכניות בינוי, 8 תצ"רים, 5 נושאים של הנחיות מרחביות. בנוסף טופלו 2 תוכניות מתאר להתחדשות עירונית ברחבי העיר, אחת מהן כבר הוגשה להפקדה. עוד הוכנו 12 תוכניות מפורטות להתחדשות עירוני ברחבי העיר, עם פוטנציאל כולל של כ-13 אלף יחידות דיור חדשות.

מחלקת היטל השבחה טיפלה ב-578 בקשות, 470 הזמנות שומה, ונחתמו 2481 אישורים.

מחלקת פיקוח על הבנייה טיפלה ב-90 צווי הפסקת עבודה, ניתנו כ-90 צווי הריסה, 11 פסקי דין, ונשלחו 231 מכתבי התראה. בנוסף נבדקו 116 בקשות לאישור אזור, 233 טופסי 4, ו-257 בקשות להיתר.

יצוין כי לנוכח הפיתוח, ריבוי הפרויקטים, הבנייה המואצת בכל חלקי העיר, וכפועל יוצא מכך מגמה עקבית לגידול במספר האוכלוסייה, הצפי הוא שבשנת 2018 תחול עלייה נוספת במספר הבקשות להיתרי בנייה ליחידות דיור חדשות בחדרה, מה שיחייב המשך עבודה מאומצת ושיתוף פעולה של כלל עובדי האגף.

מהנדס העיר אינג' נועם גרייף אמר כי נתוני השנה הינם פועל יוצא של השקעה, התמדה, ועבודה מאומצת לאורך כל השנה.

 

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה