העסקת בני נוער בקיץ

העסקת   בני   נוער   בקיץ

עורכי הדין ורד כהן ורענן בראון, ממשרד בראון, כהן, עורכי – דין, מסבירים :

מעסיקים רבים "מוצפים" בימים אלה בפניות של בני נוער המחפשים עבודה. מלצרות, ניקיון, זבנות, רשתות מזון מהיר, סדרנות – "הכל הולך". העיקר "לעשות כסף" במהלך החופשה הגדולה.

החוק מתייחס לבני נוער כאוכלוסיה הזקוקה להגנה מיוחדת, והצורך להגן על בני הנוער הביא לחקיקת כללים קפדניים.
מעסיקים שעוברים על הוראות חוק עבודת נוער חשופים לסנקציות פליליות, הכוללות קנסות של אלפי ומאות אלפי ₪, ואף עונשי מאסר.

להלן מדריך למעסיק החפץ להעסיק בני נוער.

גיל העסקה – 14 ומעלה :

על פי החוק בישראל אסורה העסקת מי שגילו פחות מ– 14 שנים.

מעסיק שהעסיק ילדים מתחת לגיל 14 במכירת פרחים בצמתי הכבישים נקנס ב– 100,000 ש"ח. על מעסיק אחר שהעסיק בני פחות מ– 14 שנים נגזר קנס של 90,000 ₪.

מועדי העסקה ושעות עבודה :

מגיל 14 עד 16מותר להעסיק רק במהלך חופשת לימודים רשמית, בין השעות 08:00 ל– 20:00, וגם זאת רק בעבודות קלות, שלא תגרומנה נזק לבריאות והתפתחות בני הנוער. מותר להעסיק רק עד 8 שעות ביום, ולא יותר מ– 40 שעות בשבוע.
מגיל 16 עד 18ניתן להעסיק גם במהלך שנת הלימודים וגם במהלך חופשות רשמיות מהלימודים.

תנאי ההעסקה במהלך שנת הלימודים – אסור להעסיק בשעות הלימודים עצמן, ואסור להעסיק יותר מ– 9 שעות ביום ולא יותר מ– 40 שעות בשבוע. בנוסף, מותר להעסיק לפני השעה 06:00 ואחרי השעה 20:00, למעט מקרים מיוחדים שנקבעו בחוק.
תנאי ההעסקה במהלך חופשות רשמיות מהלימודים – ניתן להעסיק בין השעות 08:00 לשעה 24:00 ובתנאי שאם הנער מסיים את העבודה לאחר השעה 20:00 – המעסיק ידאג להסעת הנער העובד לביתו.
בימי שישי ובערבי חג אין להעסיק בני נוער יותר מ– 7 שעות.

העונשים על הפרת החוק כבדים. לדוגמא, אחת מרשתות האופנה ספגה קנס של 250,000 ₪ לאחר שהפרה הוראות העסקת בני נוער לגבי שעות עבודה ועבודת לילה. מסעדה שהעסיקה בני נוער בימי מנוחה והפרה הוראות נוספות נקנסה ב– 75,000 ₪.

סוגי העבודות :

יש מגבלות בטיחותיות ובריאותיות לגבי העסקת בני נוער. לדוגמא, אסור להעסיק בסביבת עבודה בה יש מעל 40 מעלות. אסור להעסיק בעבודות שדורשות נשיאת משקל רב לאורך זמן. אסור להעסיק בעבודות הדורשות מגע עם חומרים מסוכנים כדוגמת חומרי הדברה, ייצור חומרים הקלים להתלקח ועוד.

שכר עבור עבודת בני נוער :

השכר שמעסיק מחוייב לשלם לבני הנוער תלוי בגילם ובשכר המינימום במשק. שלא כמו מבוגרים, משרה מלאה אצל בני נוער כוללת 173 שעות בחודש בלבד.
שכר המינימום לבני נוער עד גיל 16 עומד על 70% משכר המינימום למבוגר. שכר המינימום לבני נוער מגיל 16 עד גיל 17 עומד על 75% משכר המינימום למבוגר. שכר המינימום לבני נוער
מגיל 17 עד גיל 18 עומד על 83% משכר המינימום למבוגר.

החובה לשלם שכר הינה על כל זמן עבודה, לרבות זמן שהמעסיק מגדירו כ"התלמדות". כך למשל, פיצריה שלא שילמה שכר לנערה בזמן ש"התלמדה" נקנסה באלפי ש"ח.

החזר הוצאות נסיעה לעבודה :

בני הנוער זכאים, בנוסף לשכר העבודה, גם להחזר הוצאות הנסיעה מביתם אל מקום העבודה ובחזרה. גובה ההחזר נקבע לפי עלות נסיעה בתחבורה ציבורית עד לתקרה יומית. התשלום הוא עבור הנסיעה המוזלת ביותר האפשרית.

הפסקות :

ביום עבודה שאורכו 6 שעות ומעלה זכאים בני הנוער להפסקה בת 45 דקות לפחות, כאשר חצי שעה מתוכה צריכה להיות רצופה.

יום מנוחה :

אסור להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי. ליהודים שבת, ולבני דתות אחרות שישי, שבת או ראשון.

רישום שעות :

חובה על המעסיק לערוך רישום מדוייק של שעות העבודה של בני הנוער ולהוציא תלושי שכר כדין.

אישור רפואי ומסמכים :

חובה על המעסיק לקבל מהנער צילום תעודת זהות של הנער או של הוריו, ואישור רופא המאשר שאין בעבודה כדי להזיק לבריאותו של הנער.

לא יועסק נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו.

העסקה ללא אישור רפואי עלולה להביא להטלת קנס בסך של עד כ– 30,000 ₪ או מאסר עד ששה חודשים.

חובה למסור הודעה על תנאי העסקה :

המעסיק מחוייב למסור לבני הנוער הודעה בכתב בנוגע לתנאי העסקתם, וזאת בתוך 7 ימים לכל המאוחר ממועד תחילת העבודה. בהודעה יש לכלול את זהות המעסיק, תאריך תחילת העבודה, תיאור עיקרי התפקיד, ציון שם הממונה או המנהל הישיר, אורכו של יום העבודה, יום המנוחה השבועי, סך כל התשלומים שישולמו בגין העבודה, לרבות מועדי התשלום ועוד.

פיצויי פיטורין :

החובה לשלם פיצויי פיטורין לקטינים זהה לחובה לשלם פיצויי פיטורין למבוגרים (בדרך כלל לאחר שנת עבודה, אך גם התפטרות הנובעת מגיוס לצה"ל מזכה בפיצויי פיטורין).


פנסיה :

מעסיק בני נוער אינו חייב להפריש לפנסיה עבור בני הנוער העובדים אצלו. חובת ההפרשה לפנסיה הינה מגיל 21 לגבר ומגיל 20 לאישה, למעט חריגים (כדוגמת בן 18 העובד במפעל תעשייתי עד לגיוסו).

ניכוי דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס בריאות :

בני נוער פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ואין לנכותם משכרם. המעסיק עצמו חייב לשלם דמי ביטוח לאומי עבור בני הנוער בשיעורים מופחתים.
לגבי מס הכנסה אומנם שיעור מס הכנסה על עבודת בני נוער זהה למבוגר, אבל בדרך כלל אין מנכסים מס הכנסה מהשכר בפועל כי מדובר בשכר נמוך בדרך כלל ובני נוער גם זכאים לנקודות זיכוי.


עורכי הדין ורד כהן ורענן בראון, ממשרד בראון, כהן, עורכי דין, אשר מדורג, כמשרד מוביל בישראל בעריכת דין, ובכלל כך בתחום הליטיגציה התדיינות בבית המשפט, דיני משפחה ודיני ביטוח ונזיקין, כולל רשלנות רפואית.
www.Bar-OnCohen.co.il

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה