הנידון: העסקה של בעלי מוגבלויות במשרדי העירייה ובפעילויות העירייה בחדרה.

הנידון: העסקה של בעלי מוגבלויות במשרדי העירייה ובפעילויות העירייה בחדרה.

כחלק מדאגתנו לרווחת כלל התושבים בעיר חדרה , אנו מציעים לשים דגש על אוכלוסיה מיוחדת מאוד של תושבים בעלי מוגבלויות.
הצעתי היא להעסיק ולשלב את בעלי המוגבלויות במשרדי העירייה ובפעילויות העיירה בעיר חדרה בתפקידים שונים בהתאם לצרכים ולהתאמתם במגוון הפעילויות המתקיימות ע"י העירייה.
בכך נוכל להעצים אוכלוסיה זו ולדאוג לרווחתה ובנוסף ליצור ערך מוסף לפעילות העייריה בשילוב התושבים בעיר.

בברכה,
אמיר ימין

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה