הנחה בארנונה לחיילי מילואים

הנחה בארנונה לחיילי מילואים

בישיבה שלא מן המניין אישרו חברי מועצת העיר מתן הנחה בארנונה למשרתי מילואים תושבי חדרה

בישיבת מועצה שלא מן המניין הצביעו חברי מועצת העיר פה אחד למתן הנחה בארנונה בגובה 5 אחוז לחיילי מילואים תושבי חדרה.

מתן ההנחה מתאפשר בעקבות תיקון שהוכנס בחודש מרץ 2018 לחוק ההסדרים במשק המדינה, לפיו "מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור של עד 5 אחוז מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל, חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעילם פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל".

האישור של שר הפנים הקנה לכל רשות מקומית את הזכות לקבוע את גובה ההנחה, אם בכלל, שבכוונת הרשות להעניק. מאז חתימת השר על התקנות נערכה העירייה מבחינה מנהלית וכיסוי תקציבי למתן הנחה בגובה מקסימלי של 5 אחוז.

הנושא הובא לאישור מועצת העיר בישיבה שלא מן המניין, על מנת שניתן יהיה לכלול את ההנחה לחיילי מילואים כבר בצו הארנונה הקרוב.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה