המשפחה הישראלית מפסידה יותר משליש מהכנסתה עם הפרישה לפנסיה

המשפחה הישראלית מפסידה יותר משליש מהכנסתה עם הפרישה לפנסיה

מחקר חדש מגלה: המשפחה הישראלית מפסידה יותר משליש מהכנסתה עם הפרישה לפנסיה; הפנסיונרים בישראל מקבלים פנסיות נמוכות בהשוואה למדינות מפותחות באירופה

פרופ' אביה ספיבק, שהודיע היום על פתיחת מסלול חדש בישראל ללימודי אקטואריה וניהול סיכונים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מזהיר גם מפני ההשלכות הקשות של המדיניות הפנסיונית על גובה הקצבה הפנסיונית בעתיד

במחקר חדש שנערך באחרונה במרכז לפנסיה, ביטוח ואוריינות פיננסית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, נמצא כי המשפחה הישראלית מפסידה יותר משליש מהכנסתה עם הפרישה לפנסיה וכי הפנסיונרים בארץ מקבלים פנסיות נמוכות בהשוואה לעמיתיהם הפנסיונרים בארצות מפותחות באירופה. עורכי המחקר הם ד"ר אביעד טור-סיני ופרופ' אביה ספיבק.

יחס התחלופה שהוא ההכנסה אחרי גיל הפרישה ביחס להכנסה לפני הפרישה הוא 65.9%. דהיינו: משפחה ישראלית מפסידה בממוצע יותר משליש מהכנסתה הכוללת עם הפרישה לפנסיה. זוהי ירידה דרמטית, שכן היא מתייחסת לשינוי לאחר שנתיים בלבד (בין גיל 65 לגיל 67). ההכנסה שנבדקה במחקר כוללת הכנסה מכל המקורות: עבודה, פנסיה, ביטוח לאומי והכנסות מהון.

המחקר נחשף היום עם פתיחת ההרשמה למסלול לימודי תעודת מומחה יוקרתית, לראשונה בישראל ללימודי אקטואריה וניהול סיכונים במרכז לפנסיה, אקטואריה ואוריינות פיננסית והפקולטה לניהול ע"ש גלייזר, בראשות הדיקן פרופ' מיקי מלול באוניברסיטת בן גוריון בנגב. פרופ' אביה ספיבק מדגיש כי מטרת תוכנית הלימוד היא להכשיר מומחים שיוכלו לסייע באתגר זה – הרפורמות הנחוצות בענף הפנסיה והביטוח. לדבריו תכנית הלימוד מכשירה את הלומדים בה לעולם הפיננסי והביטוחי כאחד.התוכנית הייחודית  שמה דגש על הידע הפרקטי והמקצועי בתחומי ניהול הסיכונים והאקטואריה, כשהביקוש לאנליסטים ומומחים בתחום זה הולך וצובר תאוצה עם התפתחותעולם ניתוח הנתונים בעבור ניהול הסיכונים והאקטואריה. זוהי התכנית הייחודית בישראל המשלבת את תחום ניהול הסיכונים ואת תחום האקטואריה, ככלים משלימים ומפרים האחד את השני. התכנית תכשיר את בוגריה לשמש כאנליסטים, אקטוארים פיננסיים ומנהלי סיכונים בעלי ידע עדכני ויישומי. התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון ושניבכלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות המעוניינים לרכוש מקצוע ותעסוקה בתחום ניהול הסיכונים והאקטואריה.

פרופסור רמי יוסף מהמחלקה למנהל עסקים מיוזמי ומקימי התוכנית, המשמש גם כיועץ האקדמי שלה ,מסר כי תוכנית הלימודים מקיפה 8 קורסים בשלושה סמסטרים בימי שני בשבוע בין השעות 15:00-20:15 החל כבר ב- 1 בנובמבר 2019. קורסי התכנית לניהול סיכונים ואקטואריה יכללו ניהול סיכונים פיננסיים ואקטואריים, תרחישי קיצוןבעולם הפיננסי, שיטות מתקדמות בחיזויים אקטואריים, כלים אמפיריים לניהול והערכת הסיכונים, יישומי מחשב באקטואריה של המימון, מתמטיקה אקטוארית, אקטוארית סיכוני חיים ואקטוארית סיכונים פנסיוניים.

המחקר שנחשף היום הוא המחקר הראשון בישראל אשר עוקב אחרי כל ההכנסות של משפחה לפני גיל הפרישה [65] ואחריו, ממש אותה המשפחה. בזכות השימוש בנתוני הסקר הבינלאומי SHARE הוא מאפשר גם השוואה לארצות אירופה שעורכות סקרים מקבילים.

כך לדוגמא, בגרמניה יחס התחלופה הוא 76.8%, בצרפת 83.1% ובאוסטריה 91.2%. מכל ארצות ההשוואה, רק בספרד היחס נמוך יותר מישראל (65.9%) והוא עומד על 63.3%.

מצ"ב טבלת השוואה לקבוצות של ארצות אירופה לפי המשטר הכלכלי שם:

סוג מדינת הרווחה ממוצע יחס התחלופה
קונטיננטלי [גרמניה, צרפת] 79.8%
סוציאל דמוקרטי [שבדיה, דנמרק] 71.8%
ים תיכוני [ספרד, איטליה] 68.8%
מזרח אירופה [צ'כיה,סלובניה] 74.0%
ישראל 65.9%

פרופ' אביה ספיבק, מנהל המרכז לפנסיה, ביטוח ואוריינות פיננסית, מדגיש כי המצב היחסי של מדינת ישראל עלול להיות גרוע עוד יותר בשנים הבאות, בגלל ההשפעה של הרפורמות בפנסיה על גובה הקצבה הפנסיונית. "יש צורך דחוף במדיניות כלכלית חדשה  אשר תשפר את מצב הפנסיונרים במדינת ישראל בעתיד, כדי שנסגור או נצמצם את הפער מול ארצות אירופה" – מדגיש פרופ' ספיבק.

צילום: www.istockphoto.com

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה