הטרדה מינית – מידע שחשוב לדעת

הטרדה מינית – מידע שחשוב לדעת

במדינת ישראל, החוק המסדיר את נושא הטרדות מיניות הנו חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998. לפי סעיף 1 לחוק זה: "מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים". בהמשך, סעיף 3 לחוק מפרט אילו מעשים נחשבים להטרדה מינית ומה העונש בגינם. בכתבה הבא, עורך דין הטרדה מינית מסביר מה נחשב להטרדה מינית, מה העונש בגין העבירות המפורטות בחוק ועל חשיבות איכות הייצוג המשפטי אם נחשדתם בעבירת מין.

מה נחשב להטרדה מינית על פי החוק?

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, המעשים הבאים נחשבים להטרדה מינית:

  1. סחיטה באיומים כאשר מעשה הסחיטה נועד להשגת מטרה בעלת אופי מיני.
  2. מעשה מגונה – מעשה מגונה מוגדר בחוק העונשין כ"מעשה לשם גירוי, ביזוי או סיפוק מיניים".
  3. הפצת תמונות וסרטונים אינטימיים ברשת.
  4. הצעות המתמקדות במיניותו של האדם, כאשר האחרון הראה כי אינו מעוניין בהתייחסויות הללו. חשוב לציין כי הצעות אלה אינן אמורות להתבצע במרחב הממשי, אלא יכולות להתבצע גם במרחק הוירטואלי, כגון שליחת הודעות וואטסאפ, פייסבוק, הצעות מגונות באינסטגרם ועוד.
  5. התייחסות מבזה למיניותו של אדם אחר.

מקרים מיוחדים:

חשוב לציין כי ישנם מצבים הקבועים בחוק, אשר במסגרתם המטריד ייחשב כמי שמבצע עבירה פלילית לכל דבר ועניין, אפילו אם הקורבן לא הביע את התנגדותו, כך למשל: כאשר ההטרדה בוצעה כלפי קטין; תוך ניצול יחסי מרות בשירות צבאי או בעבודה; בין יחסי מטפל מטופל במסגרת טיפול נפשי; בין תלמיד למורה או סטודנט ומרצה.

מה העונש על הטרדה מינית?

העונש על הטרדה מינית הנו עד שתי שנות מאסר. בכל הנוגע להפצת תמונות וסרטונים ברשת, העונש הנו עד חמש שנות מאסר. כאן המקום לציין כי לכל נפגע עבירה ישנה זכות לתבוע את המטריד בתביעה אזרחית, וזאת ללא קשר להליך הפלילי. נכון למועד כתיבת שורות אלה, הפיצוי המרבי על הטרדה מינית הנו עד 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

האם כדאי לפנות לעורך דין עבירות מין לפני חקירה במשטרה?

אם זומנת לחקירה בנוגע להטרדה מינית, יש לפנות לעורך דין עבירות מין  ללא כל דיחוי נוסף. עורך דין שתחום עיסוקו הנו עבירות מין עוסק בין היתר בעבירות אינוס, עבירת מעשה סדום, מעשים מגונים וכמובן – עבירת הטרדה מינית בפרט. עורך דין שכזה, ידע כיצד לייעץ לפני החקירה במשטרה ובתוך כך לגבש עבורכם אסטרטגיה משפטית נכונה.

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה