דוח פניות הציבור הוגש למועצה

דוח פניות הציבור הוגש למועצה

את דוח הפעולות השנתי לשנת 2017, שריכז האגף לפניות בציבור, הציגה מנהלת האגף והממונה על חוק חופש המידע

דוח פעולות שנתי לשנת 2017, שריכז האגף לפניות בציבור, הוצג בישיבת המועצה האחרונה בפני חברי מועצת העיר.

הדוח הוצג בישיבת המועצה על-פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח 2008, המטיל חובה על הממונה על תלונות הציבור להגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו, והמועצה תקיים דיון בנושא.

לדברי מנהלת אגף פניות הציבור יהודית אסולין, נושא הטיפול בתלונות הציבור נקבע בחקיקה, עובדה המשקפת את החשיבות שמייחס המחוקק לטיפול בתלונות ופניות הציבור לרשות. לדבריה, הנהלת העיר מציבה את התושב במרכז מתוך מגמה לתת שירות טוב, יעיל, ואמין, וממקדת את עובדי המערכת העירונית למתן מענה מיטבי לתושבים.

בשנת 2017 נרשמו 1,515 פניות (בקשות למידע, הצעות, תלונות וכדומה)  שנגעו לאגפי העירייה השונים. 566 מהפניות הופנו לאגף שפ"ע, החולש על רוב תחומי השירות העירוניים, וביניהם ניקיון, תברואה, אחזקת כבישים, גנים ונוף, חשמל, וטרינר עירוני, שילוט, רכב, הרובעים ועוד.

יצוין כי עם הקמת הרובעים, מזרח, מערב, מרכז ותעשיות, ניכרת ירידה במספר הפניות בנושאי תברואה, מה שמעיד על טיפול משביע רצון של הרובעים ישירות מול התושבים.

253 פניות התייחסו לאגף ההנדסה, מתוכם 131 למחלקת פיתוח תשתיות בנושאי ועדת תיאום תנועה, סלילה, הסדרת ניקוז, שינוי מופע רמזור, היטלי כבישים ועוד. כל שאר הפניות התייחסו ליתר תחומי הטיפול של האגף, פיקוח בנייה, רישוי עסקים, היטל השבחה, נכסים והפקעות, רישוי בנייה, מבנים מסוכנים ועוד.

198 פניות התייחסו לאגף האכיפה, מתוכם 82 בנושא חנייה, 30 בנושא הפיקוח העירוני, וכל השאר ביתר תחומי הטיפול של האגף, כולל מוקד עירוני, איכות הסביבה, שיטור עירוני, קב"ט ועוד. 107 פניות התייחסו לאגף הכספים, הרוב בנושא מחלקת הגבייה המטפלת בתחומים כמו ארנונה, הנחות מארנונה, פטור מארנונה, נכסים נטושים, מדידות ועוד. כל שאר הפניות התייחסו ליתר האגפים והמחלקות בעיריית חדרה.

רוב הפניות הגיעו באמצעים מקוונים כמו דוא"ל ואינטרנט, והיתר באמצעות המוקד העירוני, קבלות קהל, פניות בכתב, פניות במהלך סיורים של הצוותים המקצועיים בשכונות, וכן באמצעות מפגשים עם ועדי שכונות.

סך הכל, מתוך 1,515 פניות טופלו 1,363, ורק לגבי 152 פניות נמשך הטיפול בשנת 2018.

מאחר שאסולין מכהנת גם כממונה על חוק חופש המידע בעירייה, כולל הדוח נתונים גם בנושא זה. מהדוח עולה כי 150 מכלל הפניות כללו בקשה לקבל מידע על-פי חוק חופש המידע, עלייה במספר הבקשות לעומת 103 בקשות בשנת 2016. אסולין: "ככל שמספר הפניות  לאגף גדל, הדבר מצביע על אמון בנו ועל קבלת שירות מקצועי ואיכותי. עיריית חדרה חרטה על דגלה את שיפור איכות השירות תוך שיתוף פעולה מלא בין האגפים השונים, והראיה היא שבשנה הנוכחית קיבלה העירייה במדד השקיפות הארצי 97 אחוז, המקום שני בארץ".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה