דברים שכדאי לדעת על עריקות מצה"ל

דברים שכדאי לדעת על עריקות מצה"ל

עריקות בצבא נחשבת כל פעולה של עזיבת היחידה ללא רשות ומתוך כוונה. ב-21 הימים הראשונים להיעדרות החייל מהיחידה מוגדרת היעדרותו "נפקדות" ולאחר מכן "עריקות". להגדרות אלו יש מעבר לחשיבות סימבולית גם משמעות באופן הטיפול בחייל הנעדר ולאחר מכן בטיפול המשפטי הצבאי בו ובחומרת הענישה.

לפי ההערכות יש בצה"ל כ-4,000 חיילים שנעדרים ללא רשות משירותם הצבאי כשלפי הנתונים הסיבות העיקריות הן קושי כלכלי של משפחות החיילים הנפקדים שבוחרים לערוק על מנת לסייע בפרנסה, קושי אישי פיזי או נפשי של החייל ביחידה ומכאן בחירתו לערוק, ובחירה מודעת להיעדרות ללא רשות בשל חוסר רצון לשרת בצבא.

21 ימי נפקדות

בשלושת השבועות הראשונים של היעדרות החייל מיחידתו יישאר הטיפול במקרה בתוך היחידה. במהלך תקופה זו יפעלו מפקדי היחידה על מנת לשכנע את החייל לשוב ליחידה וכן יבצעו ביקור בביתו. עוד יתעדו המפקדים את ניסיונותיהם, כך שבשלב מאוחר אלו ישמשו כראיות להוכחת עריקותו אם אכן תתארך תקופת נפקדותו.

תקופת העריקות

לאחר 21 ימי נפקדות יוכרז החייל כעריק. בשלב זה הטיפול בו יעבור מיחידתו למדור עריקים. חיילים המופיעים ברשימת העריקים אסורים ביציאה מהארץ וכן עלולות להינקט נגד פעולות של המשטרה הצבאית ויחידת לוכדי העריקים. עד לתום החודשיים הראשונים להיעדרות החייל יגיעו לפחות פעם אחת נציגי היחידה לבית החייל הנפקד.

טיפול משמעתי ומשפטי

אם נעצר החייל או הסגיר את עצמו ב-75 הימים הראשונים לנפקדותו הוא יישפט בדין משמעתי בלבד. אך אם מדובר בנפקדות שנייה ומעלה ייספרו במניין זה כל ימי ההיעדרות (גם של הנפקדויות הקודמות). במידה ותקופת העריקות עלתה על 75 ימים יעמוד החייל בפני בית דין צבאי. במסגרת משפט כזה עומדת לחייל זכות לפנות לעורך דין צבאי בחדרה ולזכות בייעוץ וייצוג משפטי.

ענישה על עריקות ומשמעותה

במקרה של עריקות מחליטה פרקליטות עריקים מטעם הפרקליטות הצבאית על הגשת כתב אישום. במקרים מסוימים יכולה הפרקליטות להחליט על העמדת החייל העריק לדין משמעתי אולם ברוב מוחלט של המקרים יוגש נגדו כתב אישום. באם יימצא החייל אשם העונש יהיה מאסר בפועל בכלא צבאי לתקופת זמן משתנה התלויה בתקופת העריקות, סיבותיה, האם זו עריקות ראשונה ועוד, לפי שיקול בית הדין הצבאי. בנוסף, חייל הנמצא אשם בבית דין צבאי בעריקות יגרור אחריו רישום פלילי. במקרה של עונש מאסר עד 3 חודשים הרישום יעמוד כ-5 שנים ויימחק לאחר מכן, ובמקרה של עונש ממושך יותר הרישום יימחק רק לאחר 17 שנים. יש לציין כי המורשע בעריקות עדיין יהיה זכאי למענק שחרור ודמי פיקדון בתום שירותו, רק בהחלטה ישירה של מפקד יחידת 'מיטב' (היחידה האחראית על קלט החיילים בצבא) ניתן לשלול זכויות אלו מהעריק.

צילום: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה