גידול צפוי במספר חברי מועצת העיר

גידול צפוי במספר חברי מועצת העיר

בעקבות הגידול במספר תושבי העיר וחציית קו ה-100 אלף תושבים, קבע משרד הפנים כי בבחירות המוניציפליות ייבחרו 21 חברי מועצה ולא 19 כבעבר

הגידול במספר התושבים בחדרה הביא לשינוי במעמדה לחדרה ולגידול במספר החברים הצפויים להיבחר למועצת העיר.

במסגרת ההיערכות לבחירות המקומיות, פרסם משרד הפנים את מספר חברי המועצה הצפויים בכל עיר וקבע כי לחדרה ייבחרו 21 חברי מועצה במקום 19 חברים שנבחרו עד כה. זאת מאחר שעלפי נתוני משרד הפנים מונה חדרה כ-102 אלף תושבים, ולכן עלפי החוק עומד מספר החברים האמורים לכהן במועצת העיר יעמוד על 21.

בחירות לרשויות המקומיות מתקיימות בכל חמש שנים, ביום ג' השלישי לחודש חשוון, אשר השנה יוצא בתאריך 30 באוקטובר. החוק קובע כי עירייה או מועצה של רשות מקומית תיבחר בבחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.

לקראת הבחירות חתם שר הפנים על הצו הקובע את מספר חברי המועצה בכל אחת מהמועצות ברשויות המקומיות העומדות להיבחר בבחירות המוניציפליות הקרובות. הצו קובע את מספר חברי המועצה לפי מפתח אחיד לקביעת מספר חברי המועצה, וזאת על פי מספר התושבים ברשות המקומית.

הצו נחתם בכפוף לפקודת העיריות ולצו המועצות המקומיות התשי"א, סעיף 6, לפיו מועצה תהא מורכבת ממספר חברים שיקבע השר בהתאם למספר התושבים שהתגוררו בתחום המועצה ביום 31 בדצמבר שלפני יום הבחירות עלפי הרישום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין.

עלפי נתוני משרד הפנים חצתה חדרה את קו 100 אלף תושבי כבר ברבעון השני של שנת 2017.

בעיריית חדרה ציינו כי הגידול המרשים במספר התושבים נובע, בין היתר, גם מהגירה חיובית לעיר. המעבר של משפחות צעירות רבות להתגורר בחדרה הוא הבעת אמון בעיר ובהתפתחותה החברתית, התרבותית והתשתיתית שלה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה