ביטוח מנהלים – מה ההבדל בינו לבין קרן פנסיה?

ביטוח מנהלים – מה ההבדל בינו לבין קרן פנסיה?

ביטוח מנהלים וקרן פנסיה הם מוצרים מענף מוצרי החיסכון הפנסיוני, אשר מאפשרים לעובדים במשק להיערך כלכלית לתקופת היציאה משוק העבודה לגמלאות.

במדינת ישראל על פי חוק, מחויב כל עובד בתוכנית חיסכון לפנסיה, על מנת להבטיח את רווחתו המינימלית מחד גיסא ללא תלות בלעדית בקצבת הזקנה הניתנת על ידי המדינה, ועל מנת להפחית את אחריות המדינה לציבור הגמלאים מאידך גיסא.

האחריות על יישום החיסכון לפנסיה חלה על המעביד – כאשר מדובר בעובדים שכירים, ועל העובד עצמו כאשר מדובר בעובדים עצמאיים (במעמד עוסק פטור או עוסק מורשה).

שני מוצרי החיסכון הבולטים בענף החיסכון לפנסיה הם קרן פנסיה וביטוח מנהלים. שתי התוכניות הללו משלבות בין רכיב לחיסכון לריסק – תוכנית ביטוח חיים המכסה אירועי מוות, נכות ואובדן כושר עבודה.

יחד עם זאת, קיימים הבדלים בין שתי התכניות, שחשוב להכיר ולהבין את משמעותם, במטרה לבצע בחירה מושכלת בתכנית המתאימה לכל עובד במשק.

להלן סקירת האלמנטים וההבדלים העיקריים בין התכניות:

ביטוח מנהלים קרן פנסיה
מבנה התכנית חוזה אישי הנערך בין חברת הביטוח למבוטח ומחייב את שני הצדדים. תקנון קולקטיבי אשר נקבע על ידי חברת הביטוח וחל על כל מבוטחי התכנית.
שינויים בתכנית בביטוח מנהלים לא ניתן לקבוע שינויים באופן חד צדדי, וכל שינוי בתנאי התכנית והביטוח מצריך את הסכמת המבוטח וחיתום מחדש. חברת הביטוח רשאית לבצע שינויים חד צדדיים בתקנון ולהחיל אותו על כלל הבוטחים בתכנית, ללא צורך בהסכמתם ו/או אישורם. שינויים בתקנון מצריכים את אישור המפקח על הביטוח.
תנאי קבלה תנאי הקבלה לביטוח מנהלים דורשים חיתום רפואי והצהרת בריאות, עשויים לכלול בקשות למסמכים ואישורים רפואיים, ולחברת הביטוח שמורה הזכות להעלאת סכום הפרמיה בהתאם למצב הרפואי, לבצע החרגות רפואיות (אי כיסוי מצב רפואי קיים), ואף לסרב לקבל מבוטחים לתכנית על בסיס מצבם הרפואי. הצטרפות לקרן פנסיה אינה כרוכה במילוי הצהרת בריאות ו/או בחיתום רפואי משום סוג. לקרנות הפנסיה רשאים להצטרף מבוטחים בכל גיל ובכל מצב רפואי.
תקופת אכשרה תקופת האכשרה בביטוח מנהלים נקבעת בתנאי החוזה בין המבוטח לחברה, ולרוב תעמוד על תקופה בת שנה עד שנתיים ימים. תקופות האכשרה בקרנות הפנסיה הן לרוב ארוכות יותר משמעותית, ונכון להיום עומדות על חמש שנים.
כיסוי אובדן כושר עבודה בביטוח המנהלים כיסוי מפני אובדן כושר עבודה הוא כיסוי גמיש, המביא בחשבון את תחום העיסוק של המבוטח, אופי וחומרת הפציעה, ומספקת את הפיצוי במקרה הצורך ביחס לתחום העיסוק המוגדר, ללא דרישות וציפיות מן המבוטח לעיסוק חלופי על פי יכולתו. קרן הפנסיה, בשל היותה כפופה לתקנון אחיד לכלל המבוטחים כאמור, אינה מביאה בחשבון את תחום העיסוק האינדיווידואלי של העמית המבוטח בתכנית וכן לא מתייחסת להשפעות הפציעה עליו בהקשר זה. במידה והמבוטח נפגע או נפצע באופן שאינו מאפשר את המשך עבודתו בתחום עיסוקו, יידרש למשלח יד חלופי בטרם יהיה זכאי לפיצוי של ממש בפועל. משמעות הדבר היא כי כיסוי מסוג אובדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה, ניתן למימוש רק תחת נכות מוחלטת ואי יכולת תפקודית כלל ועיקר.
אפשרויות הרחבת כיסויים ניתן להרחיב כיסויים על פי צורך ובהתאמה אישית, להגדיל רכיב חיסכון על חשבון רכיב ביטוחי או נהפוכו, להגדיל את תקרות התשלום ועוד. לא ניתן לבצע הרחבות ו/או רכישת כיסויים נוספים כחלק מן התכנית, ובמידה ויש צורך בכיסויים משלימים יש לרכוש אותם בתכניות נפרדות.

כפי שניתן לראות, למרות שביטוח מנהלים הוא מוצר חדשני, מתקדם ושירותי יותר. ההתאמה למבוטח עשויה להשתנות בהתאם להעדפה אישית, מצב רפואי ומשתנים אחרים.

חשוב להיוועץ בסוכן ביטוח מנוסה, לצורך הכרת ההבדלים וההתאמה האישית, בבחירת תוכנית אשר תלווה אתכם לימות הפנסיה.

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה