אכיפה על מבני גנים ופעוטונים

אכיפה על מבני גנים ופעוטונים

עירית חדרה מגבשת מדיניות אכיפה על מבנים שקיים בהם שימוש חורג ללא היתר להפעלת גני ילדים ופעוטונים, הן במרכז העיר והן בשכונות

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה דנה בגיבוש מדיניות אכיפה על מבנים שמופעלים בהם גני ילדים, פעוטונים, צהרונים, קייטנות וכדומה.

את הדיון הובילה המחלקה המשפטית של העירייה, בהמלצת מהנדס העיר נדב הדר, וזאת בעקבות תלונות של תושבים שפנו אל העירייה והתריעו בנושא.

עלפי הנהלים שהוצעו, תתבצע אכיפה ראשונית לאחר הגעת תלונות למחלקת הפיקוח, המוקד העירוני, האגף לפניות הציבור או ישירות למחלקה המשפטית.

לאחר מכן תתבצע אכיפה בשני מסלולים. בראשון אכיפה על מבנים ללא היתר שקיים בהם שימוש חורג, והשני אכיפה על מבנים עם היתר שקיים בהם שימוש חורג.

התובעת עו"ד מורן שטאוי מהלשכה המשפטית של העירייה הציגה את הדברים בפני הוועדה המקומית, תוך חלוקת העיר לאזורי אכיפה הכוללים הן את מרכז העיר והן את השכונות.

חברי הוועדה אשר דנו בנושא, ביקשו להביא לידיעת הציבור את המדיניות המתגבשת על מנת שבעלי הגנים והפעוטונים יוכלו להיערך בהתאם לתגבור האכיפה.

יצוין כי מבחינת תכנון ובנייה ההתייחסות הייתה עד כה לגני ילדים, צהרונים, משפחתונים, קייטנות וכדומה, הפועלים במבנים קיימים לפי היתר עד 10 ילדים, כאשר השימוש במבנה הוא בחלקו ולא כולו, והמרחק מהשכנים הוא לפחות 5 מטרים. בנוסף, צריכה להיות גדר הפרדה בגובה של עד 1.8 מטר מחומר קשיח, חנייה ונגישות סבירה.

מדיניות האכיפה המתגבשת מבחינה בין מבנים בהיתר ומבנים ללא היתר, וכן שימוש חורג. כל זאת במטרה לשמור על בטיחות הילדים השוהים במבנים אלה.

בלשכה המשפטית מבהירים כי בד בבד להבאת הנושא לידיעת הציבור, יפעלו תובעי הלשכה, שהינם מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, להובלת נושא האכיפה בהתאם להנחיות הפרקליטות.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה