אושרו הנחיות מרחביות לפיתוח וגינון

אושרו הנחיות מרחביות לפיתוח וגינון

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה פרק נוסף בהנחיות המרחביות המגדירות את הסטנדרטים והקריטריונים הנדרשים להיתר בנייה

פרק נוסף בהנחיות המרחביות שמפרסמת עיריית חדרה אושר בוועדה המקומית ועוסק בפיתוח וגינון.

לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה רשאית הוועדה המקומית לקבוע הנחיות מרחביות בתחומה.

הנחיות אלה ניתנות כחלק מהמידע התכנוני ומחליפות תנאים בהיתר הבנייה וכן את התנאים המרחביים.

ההנחיות המרחביות מהוות את הכללים והנהלים המקצועיים הנוגעים לעיצוב ותכנון של מבנים ומרחבים בנויים ברחבי העיר חדרה, ומגדירות את הסטנדרטים והקריטריונים הנדרשים לרישוי ובנייה. ההנחיות כוללות את הנחיות מהנדס הוועדה ואת מדיניות הוועדה, והן קובעות למעשה את התנאים להיתר בנייה. ההנחיות מהוות השלמה ותוספת לאמור בתקנות, תוכניות מתאריות, תוכניות מפורטות וחוקי עזר עירוניים, וכוללות הנחיות בנושאים כמו חזיתות מבנים, גגות, העמדת והפניית המבנים על גבי המגרש, מרפסות, פרגולות, איכות הסביבה, ומעתה גם פיתוח וגינון.

היתרונות בקביעת ההנחיות המרחביות הן ודאות תכנונית ושקיפות, גמישות בהטמעת תפיסה אסתטית עדכנית וגיבוש עקרונות עיצוביים.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

חליוה