פרשת השבוע / שניר אלמליח

פרשת השבוע / שניר אלמליח

בפרשת השבוע וירא פותחת התורה ומקדישה פרק משמעותי לתאר את אברהם אבינו ע"ה כיצד על אף מחלתו וזקנותו התאמץ הוא נורא לאחר ברית המילה שעבר לקיים מצוות הכנסת אורחים, הוא בעצמו בגופו למרות החולשה והקושי שהיה נתון בה.

"וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל כחם היום". ומפרש רש"י: "פתח האהל – לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו, כחום היום – הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים, ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים, הביא המלאכים עליו בדמות אנשים".

ועל כך כתב החפץ חיים זצ"ל: "כמה חביבה מצות הכנסת אורחים לפני ה' יתברך, שנכתבה פרשה שלימה בתורה המדברת בענין זה, והיא לאות לנו שנתחזק בזה גם כן כל ימי חיינו, וכמו שמצינו שתיכף אחר מעשה זה שיבח אותו הכתוב עבור שיצווה את בניו גם כן לילך בדרך צדקותיו".

רבינו הגדול הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל (שהשבוע יחול יום הזכרון שלו) אמר באחת משיחותיו: התורה מספרת באריכות על הכנסת אורחים שעשה אברהם אבינו, בשעה שדרשות והלכות רבות נרמזו בתורה באות אחת, ואף ענינים חמורים של כרת ומיתת בית דין לומדים מייתור של אות או תיבה אחת, וכל זה כדי ללמד את האדם כיצד עליו לנהוג כלפי הזולת, כפי שנהג אברהם אבינו ע"ה, שבהיותו זקן וחולה טיפל באורחים במסירות, ורצה לשמש אותם הוא בעצמו, כמו שנאמר "והוא עומד עליהם", וזאת למרות שהיו לו עבדים ושפחות שניתן היה להטיל עליהם את משימת הכנסת האורחים.

ממעשיו אלו של אברהם אבינו יש לאדם ללמוד כיצד לנהוג עם הזולת, להיות גומל חסדים, מכניס אורחים, להיות טוב ומיטיב לבני אדם, להתייחס אליהם כראוי, ואם אברהם אבינו עסק, וטיפל באנשים זרים שנדמו לו כערביים ורצה להיטיב עמם, על אחת כמה וכמה שיש להזהר להתנהג כראוי כלפי יהודי, חבר, קרוב, שלא לפגוע זה בזה ולחיות בשלום אחד עם השני, לא להכעיס ולהרגיז את האחר, ואם ננהג כראוי עם הזולת, נזכה שהקב"ה ינהג גם עמנו לפנים משורת הדין, במידת חסד ורחמים וישפיע עלינו שפע של טוב. אמן.

שבת שלום ומבורך.
שניר אלמליח.

כניסת השבת: 16:28
יציאת השבת: 17:27

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

חליוה
allin-zaf
allin-zaf